Flera regioner ska inom kort göra stora upphandlingar av sin kollektivtrafik och runt om i världen finns ett stort intresse för de svenska miljardkontrakten. 

Brittiska Go Ahead är ett av storbolagen som är med i flera upphandlingar i Sverige.

Det har fått Storbritanniens största fackförbund Unite att reagera.

Unite har nu skickat ett brev till 700 svenska politiker, tjänstemän och trafikbolag och varnar för bolaget som beskrivs som ”exceptionellt aggressivt”. 

Förbundsordföranden Len McCluskey skriver att facket vanligtvis inte kontaktar myndigheter i andra länder men att det är befogat i detta fall eftersom bolaget ägnar sig åt lönedumpning. 

”Likt Amazon har företaget en affärsmodell som bygger på skenbart låga priser, för att sedan pressa fram vinstmarginaler på bland annat de anställdas bekostnad.” 

Unite bedriver en facklig strid mot bolaget som 2019 tog över busstrafiken i staden Manchester. Förra året, mitt under pandemin, krävde Go Ahead att de 500 bussförarna skulle gå med på sänkta löner, lägre sjukersättning och försämrade villkor trots att företaget fick statlig kompensation under pandemin.

De anställda som inte går med på de nya villkoren blir av med sina jobb.

Sharan Graham på Unite säger till Arbetet Global att bolaget planerar att införa det försämrade avtalet i maj.

– Vi har gått ut i konflikt för att stoppa det och informerar nu andra länder om hur bolaget agerar, säger hon.

Hon säger att hon är övertygad om att Go Ahead kommer att agera på samma sätt om det vinner en upphandling i Sverige. Hon ger svenska politiker och tjänstemän rådet att tillämpa de regler som finns då man ska göra en offentlig upphandling för att hindra att bolaget etablerar sig i Sverige.

Go Ahead kräver att 500 bussförare ska godta sänkta löner.

Lagen om offentlig upphandling säger att upphandlande myndighet inte får bidra till lönedumpning och att anställda ska ha villkor som motsvarar kollektivavtalsnivåerna. 

Men kunskapen om reglerna är ibland bristfällig och för att inte förlora tid vill de som gör upphandlingar undvika överklaganden.

– Och det enklaste sättet att göra det är att välja det bolag som har lägsta pris i sitt anbud, säger Lars Jonsson som jobbar för det brittiska facket i Sverige.

Ulrika Mebius som är Go Heads svenska presskontakt tillbakavisar anklagelserna från Unite.

–  Det är skillnad på förhållandena i England och Norden och vi kommer alltid att följa alla lagar och avtal som finns på den nordiska marknaden, säger hon. 

Det ingår, enligt henne, inte i företagets värderingar att dumpa löner och villkor och hon säger att hon inte har några kommenterar kring brevet som det brittiska facket har skickat.

– Men det här är inte första gången facket skickar brev till politiker, säger hon.

Go Ahead och Unite

2015 bestämde brittiska företaget Go Ahead, som har cirka 30 000 anställda, att ge sig in på den internationella transportmarknaden. Företaget har i dag tio kontrakt utanför Storbritannien och driver trafik i bland annat Norge, Tyskland och Singapore.

Nu deltar Go Ahead i flera svenska upphandlingar, men har ännu inte fått något avtal.

Under perioden mellan 2019 och 2022 var minst 60 upphandlingar av kollektivtrafik på gång i Sverige. Värdet på upphandlingarna uppskattas till cirka 100 miljarder kronor. Pandemin har gjort att flera upphandlingar har försenats men prognosen är att dessa ska göras inom kort. 

Det brittiska och irländska facket Unite – eller Unite The Union som det också heter – har 1,4 miljoner medlemmar som jobbar inom den privata sektorn.

Källor: Go Ahead, Svensk kollektivtrafik, Unite.

Artikeln har uppdaterats.