Mannen, som är chef för en av Försäkringskassans enheter på ett kontor i mellansverige, har dömts för köp av sexuell tjänst och ska betala dagsböter om 23 500 kronor.

Brottet skedde efter arbetstid då mannan befann sig på en närliggande ort för ett jobbmöte.

Han stängdes sedan av från sin tjänst som enhetschef, vilket tidningen Publikt skrev om tidigare i veckan.

I en anmälan till Försäkringskassans personalansvarsnämnd skriver arbetsgivaren att man bedömer att mannen inte kan fortsätta i rollen som chef. Dessutom finns tvivel om han kan vara fortsatt anställd vid myndigheten.

Arbetet ringde upp Jessica Berlin, arbetsrättsjurist på LO-TCO Rättsskydd, för att höra vad som gäller i fall då anställda döms för exempelvis köp av sexuella tjänster.

– Det ställs högre krav på högt uppsatta chefer, särskilt på myndigheter. En förutsättning för att myndigheten ska kunna genomföra sina uppgifter på ett framgångsrikt sätt är att den har allmänhetens förtroende, säger hon.

Om fallet når Arbetsdomstolen tror Jessica Berlin att mannens bristande omdöme kan ses som skäl för uppsägning, men hon understryker att det finns vissa faktorer som spelar stor roll för beslutet.

– Har personen gjort det som en engångsföreteelse? Är det ingen risk för återfall? Har personen mått mycket dåligt? Att bli av med sin tjänst är en allvarlig åtgärd men om man har en hög position på en myndighet så kan det anses skada allmänhetens förtroende för den om chefer där inne köper sex och döms för brottet.