Att vårdpersonal skulle vägra vaccin i någon större utsträckning tror varken Kommunal, Vårdförbundet eller Läkarförbundet.

Trots att flera medier rapporterat om tveksamma anställda.

DN har till exempel undersökt vaccinationsviljan inom äldreomsorgen i storstadsregionerna. Då fanns det kommuner som uppgav att närmare hälften av anställda var tveksamma till att ta vaccinet.

Och i ytterligare ett antal kommuner uppgav man att en fjärdedel ville avvakta.

Det handlar då främst om undersköterskor och vårdbiträden som organiseras av Kommunal. 

Men förbundets ordförande, Tobias Baudin, tror inte att problemet är så stort i verkligheten.

– Jag hade ett möte med alla avdelningsordförande nyligen. Där framkom att det finns ett väldigt starkt medialt intresse, men det är inte många medlemmar som hör av sig med sådana frågor. Man verkar kunna hantera det här på arbetsplatserna.

Att det finns tveksamheter till vaccinet är han inte så förvånad över. Men det tror han är något som kommer att gå över när folk får mer information och vaccinationerna rullar på.

– Min personliga bild att det är vaccinet som gör att vi kommer att klara av den här jäkla pandemin, och få bort den. Jag kommer att ta vaccin så fort jag får den möjligheten, men jag kommer ju långt ner i prioritetslistan.

En arbetsgivare får inte tvinga någon att vaccinera sig. Det är inte heller tillåtet med några disciplinåtgärder om någon vägrar.

Det har bland annat diskuterats om ovaccinerad personal ska omplaceras så de inte arbetar med de mest utsatta grupperna. 

Men där säger Tobias Baudin ifrån. Enligt honom finns det inget som säger att man inte smittar även om man är vaccinerad. Så Kommunals fokus är att man ska fortsätta använda skyddsutrustningen och följa hygienrutinerna.

Dessutom, påpekar han, råder det personalbrist. Att då plocka bort personal från äldreomsorgen vore dumt.

– Och glädjande nog, i de kontakter vi har med arbetsgivarna, säger de att de inte kommer att börja använda arbetsrättsliga åtgärder för att man inte vill ta vaccinet. Vilket kanske också pekar på att det inte är ett så stort problem, säger Tobias Baudin.

För Vårdförbundets medlemmar, främst sjuksköterskor, är vaccinationsvägran en icke-fråga, enligt förbundsordförande Sineva Ribeiro.

– Vi har inte fått ett enda ärende om det, så vi har inte den bilden alls.

Hon påpekar att debatten hittills främst handlat om äldreomsorgen och där har förbundet relativt få medlemmar.

Vaccinationerna har även börjat på iva- och akutavdelningar inom sjukvården. Men där tror hon att kunskapen om vaccin generellt är högre.

– Och där tror jag man har sett de allra svårast sjuka vilket jag tror gör att man blir mer positivt inställd till vaccin, säger Sineva Ribeiro.

Hon framhåller även att det är Vårdförbundets medlemmar som såväl ordinerar som injicerar vaccin.

Dessutom är många involverade i de nationella barnvaccinationsprogrammen, så de är medvetna om vaccinationernas betydelse för folkhälsa, tror Sineva Ribeiro.

– Vi behöver en hög vaccinationsgrad i Sverige, så är det. För vi är i en pandemi. 

Samtidigt, framhåller hon, har vi en grundlag som säger att ingen kan bli tvingad till vaccinering.

– Och grundlagen gäller. Är det någon som säger nej och arbetsgivaren vill omplacera, då får vi hantera det ärendet då, tänker jag. Men du kan ju inte omplacera 40 procent, då har du ingen personal, säger Sineva Ribeiro.

Inte heller Läkarförbundet upplever några problem med vaccinationsviljan bland medlemmarna.

– I dagsläget är det framförallt läkare inom intensiv- och akutsjukvård som fått möjlighet att vaccinera sig. Vi har inga signaler om att det skulle finnas en utbredd ovilja att vaccinera sig, säger förbundsordförande Sofia Rydgren Stale i en skriftlig kommentar till Arbetet.

Läkarförbundets hållning är att det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig, både i befolkningen i stort och inom vården.

Och där har läkarna är viktiga för att öka kunskapen och förståelsen för vikten av vaccination, enligt Sofia Rydgren Stale.

Hur eventuella vaccinvägrare ska hanteras är för tidigt att uttala sig om, anser hon.

– Det är såklart problematiskt om det blir en koncentration av ovaccinerad personal inom vissa verksamheter. Vilka konsekvenser det kan ge är för tidigt att säga när vaccinationen ännu inte nått alla delar av vården, skriver Sofia Rydgren Stale.