FN:s arbetsmarknadsorgan ILO höjer återigen rösten för de hundratusentals sjömän som är fast ute till havs eller i hamnar.

En ny resolution ska sätta press på stater att agera, hoppas ILO.

I princip utgår resolutionen från samma krav som funnits sedan i våras som innebär att alla sjömän som tjänstgjort och avslutat sina kontrakt ska ha möjlighet att på ett säkert sätt återvända hem.

– Dessa nyckelarbetare fortsätter att transportera mat, läkemedel och varor som vi behöver, men deras långa perioder till sjöss och oförmågan att avlasta dem är helt enkelt ohållbart, sa ILO:s generaldirektör Guy Ryder i ett uttalande.

FN-resolution

Är ett av FN:s verktyg för konflikthantering. FN har flera olika sätt att påverka nationer, från diplomatiska övertalningsförsök till obligatoriska sanktioner. Endast säkerhetsrådet kan anta bindande resolutioner. Övriga fungerar som rekommendationer.

Enligt internationella konventioner får sjömän högst arbeta elva månader till havs innan de har rätt till betald ledighet. För många av de som nu är strandsatta har denna tidsbegränsning passerat för länge sedan och tvångsförlängda kontrakt har löpt ut.

ILO uppger att vissa varit ombord i hela 17 månader. Men få länder har pushat på för att hjälpa de strandsatta sjömännen.

Sanjay Prashar, styrelseledamot i Internationella sjöfartsorganisationen, ser mycket allvarligt på läget.

I ett sms skriver han till Arbetet Global att ”den orättvisa behandlingen av sjömän har blivit norm och det oroar inte bara de ombord utan även fartygens ägare.”

Han berättar att det är besättningsmän från fem länder som främst har drabbats av övertiden till havs: Filippinerna, Indien, Kina, Ukraina och Myanmar.

Londonbaserade Nautilus International, ett fackförbund för 20 000 sjömän, har släppt en kampanj i vilken de uppmanar till besättningsbyten innan jul.

Fackförbundet påpekar i sin kampanj också att den finansiella oron är stor för de hundratusentals sjömän som inte har kunnat gå ombord och avlösa nuvarande besättningar. Merparten har inte haft en inkomst under pandemin.

Sjöfartskonventionen

FN:s sjöarbetskonvention fastställer rättigheterna globalt för anställda till sjöss, den trädde i kraft 2013.

Transportfacket ITF-avtal ombord på ett fartyg är ett slags kollektivavtal och en minsta möjliga garant för att arbetsvillkoren ombord är drägliga. Men att ett fartyg har ITF-avtal-betyder inte att de verkliga arbetsvillkoren ombord är acceptabla.

ITF-inspektörer har i uppdrag att kontrollera fartyg med bekvämlighetsflagg, det vill säga fartyg som är registrerade i ett annat land än där ägaren finns.