Nu ingår blöjor i skyddsutrustningen för kinesisk kabinpersonal. Det är för att de i största möjliga mån inte ska behöva använda vare sig flygplanens toaletter eller badrum på destinationer dit de reser, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg.

I riktlinjerna som Arbetet Global tagit del av, och som FN:s luftfartsorgan också har presenterat, står det att personalen på högriskflygningar endast ska gå på toaletten under ”särskilda omständigheter”.

Luftfartsverket i Kina, CAAC, uppger att rekommendationen gäller flyg till och från länder och regioner där antal smittade överstiger 500 av en miljon invånare.

I Sverige är siffran mer än 700 per 100 000 invånare, det vill säga långt över gränsen för vad som skulle klassas som ett riskland enligt Kina.

I ett långt dokument med riktlinjer kring viruset finns råd om personlig utrustning.

Förutom blöjor ingår även skyddsmasker, dubbla lager av gummihandskar, glasögon, engångsskydd för skor och engångsskyddskläder.