Socialdemokraterna har gått fram med 1,1 procent sedan valet 2018. Sedan toppresultatet i pandemins inledning i maj har dock partiet tappat 3,8 procent.

En kraftig tillbakagång enligt all borgerlig media och en framgång sedan valet enligt den lilla övriga rest av media som finns kvar. 

Men några resultat lyser starkare än Socialdemokraternas rörelser.

Det är till exempel Nyamko Sabunis Liberalerna som ligger kvar på låga noteringar, nu på endast 3,0 procent, långt under riksdagsspärren.

Att först säga ja till januariavtalet, men efter att ha fått igenom partiets enda stora fråga, att sänka skatten för de allra rikaste, ständigt verka försöka hitta en väg ut ur januariavtalet är en strategi som inte har givit fler röster.

Inte heller KD-ledaren Ebba Buschs försök att i tv utmåla sina motståndare i regeringen som i stort sett mördare i ett historiskt häpnadsväckande uttalande under SVT:s partiledardebatt verkar har dragit några större sympatier för KD, och inte heller hennes försök att driva ut en äldre man från hans ägor och inleda ett formidabelt gerillakrig mot mannen och hans gård.

Att Busch trots det har den kristdemokratiska partiledningens fulla sympatier står klart. Att väljarna inte är lika övertygade märks på Kristdemokraternas nedåtgående trend.

Vidare har Moderaterna uppenbart återtagit röster från osäkra sverigedemokrater, och Vänsterpartiet fortsätter i sin sakta uppåtgående trend.

Men vi får framför allt inte glömma att bara omkring hälften av alla tillfrågade har svarat på SCB:s undersökning – ett mycket stort bortfall alltså – och att hela 14 procent av dem som svarat placerar sig i gruppen ”osäkra”, som inte har någn klar åsikt om vilket parti de ska välja.

Här finns med stor säkerhet många av de senaste årens många socialdemokrater som sjunkit in i politisk depression efter att Socialdemokraterna trots att de innehar statsministerposten inte kunnat mota tillbaka avregleringar och nedskärningar i den takt de förväntat sig.

Realpolitik är att kompromissa och när riksdagens politiska majoritet är borgerlig måste Socialdemokraterna kompromissa.

Budgeten för 2021 innebar på många sätt ändå ett stort steg fram för en socialdemokratisk politik med en kraftig förstärkning på eftersatta välfärdsområden.

Det är dock långt ifrån nog. Under det sista ett och ett halvt åren fram till nästa val är det därför nödvändigt med Socialdemokratiska framsteg för att jaga depressionen på flykten och återge tron på ett rättvist samhälle.

Att Socialdemokraterna i dagens stora SCB-undersökning behåller sitt stöd sedan valet, trots politiska bakslag, visar svenskarnas längtan efter en rättvis politik och förvissningen om att Socialdemokraterna är det parti som främst måste bära den.

Det är något partiet måste bygga vidare på.