PTK vill få en bild av hur riksdagen ställer sig till den las-överenskommelse man tillsammans med Svenskt Näringsliv kom överens om i fredags. Det bekräftar nu organisationen som företräder de privatanställda tjänstemännen på arbetsmarknaden.

Men det är inte ett nytt huvudavtal poängterar PTK:s chefsförhandlare Martin Wästfelt.

– Status är som i fredags, men vi upplyser om att det står fast. Det skulle inte varit ett huvudavtal om det skrivits under i fredags heller. Man förklarar sig ”beredd att anta”. Säger politiken nej, då faller det. Det är en flerstegsraket.

Behövde inte LO skriva under för att det skulle gälla?
– Nej, det är inte vår uppfattning. Den skrivningen syftar på att alla organisationer har olika steg för beslut. LO kunde till exempel ha skrivit under och vänt sig till sitt representantskap.

Även inom PTK verkar det splittrat?

– Nej, jag skulle inte säga att det varit splittrat. Det är fyra av 25 förbund som anmält avvikande uppfattning. De representerar fyra procent av PTK:s medlemmar. Det är ingen stor splittring, utan snarare stor enighet.

Hur ser du på legitimiteten i att privatanställda tjänstemän ska reglera arbetsmarknaden för samtliga anställda?

– Som jag ser på Januariavtalet sätter det fokus på privat sektor. För det är där vi har arbetsgivare som saknar kollektivavtal. Det är den aspekt som Centerpartiet och Liberalerna bevakar. Det tycker inte vi är rätt fokus. Men vi har accepterat att det finns ett sådant avtal. Till skillnad från LO har vi inte varit med och stött Januariavtalet. Men vi har respekterat att så ser politiken ut.