När LO avvisade förslaget till huvudavtal i fredags kväll beklagade PTK och Svenskt Näringsliv att LO inte ville vara med. Det gjorde också centerledaren Annie Lööf: ”Organisationer som orkar ta ansvar i svåra situationer är värda respekt. LO har tyvärr visat sig oförmögna att ta det ansvaret”.

Men PTK är långt ifrån enigt i sitt ja till huvudavtalet. Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Teaterförbundet och Symf (ett TCO-förbund som organiserar yrkesmusiker) är starkt kritiska. 

För Lärarförbundet var det den föreslagna regleringen om sakliga skäl för att säga upp en person avgörande. Skrivelsen skulle sätta ytterligare press på ”marknadiseringen av skolan”, säger förbundets förhandlingschef Mathias Åström som själv suttit med i förhandlingarna.

– Föräldrar som går samman i missnöje med en lärare och vänder sig till rektorn och säger att de tänker ta sina barn ur skolan. Här skulle chefen fått en tillgängligare lagstiftning på sin sida. Så ge fasen i personliga skäl. Det är redan för lätt att jaga någon på porten.

I förhandlingarna har han representerat de dryga 20 000 privatanställda lärare som finns i landets friskolor. För det nya huvudavtalet omfattar bara privatanställda.

Det är en annan invändning från kritikerna. Lärarförbundet har totalt dryga 230 000 medlemmar, majoriteten arbetar alltså i det offentliga Sverige.

– En del av arbetsmarknaden uppmanas alltså att ta fram lagstiftning som ska gälla hela arbetsmarknaden, utan att ha koll på hela arbetsmarknaden 

Även inom de stora PTK-förbunden, där några enbart organiserar just privatanställda, mullrar det.

I en debattartikel i tidningen Arbetsvärlden skriver 36 fackligt förtroendevalda inom bland andra Unionen, Vårdförbundet och Sveriges Ingenjörer att de har svårt att förstå att PTK gått med på ”ett dråpslag mot anställningsskyddet”. Vidare anser de att tjänstemannakartellen gått med på en ”skenförhandling” regisserad av Svenskt Näringsliv.

Vad håller PTK och deras chefsförhandlare Martin Wästfelt på med när man säljer ut anställningstryggheten för tjänstemän och akademiker – till priset av att splittra fackföreningsrörelsen?”, skriver de i debattartikeln.