Fem månaders sjukskrivning och en 40-procentig synnedsättning på höger öga. Det blev konsekvenserna för en arbetstagare som skulle klyva en bräda. Nu får företaget en företagsbot på 200 000 kronor genom ett strafföreläggande.

När mannen tillsammans med en av företagets delägare skulle klyva en bräda var klingsågen i gång medan de gjorde en justering av sågen. Brädan kom då åt den roterande klingan och kastades upp i mannens ansikte och träffade kinden och ögonbrynet.

Åklagaren konstaterar i strafföreläggandet att arbetsgivaren inte gjort det som arbetsmiljölagen kräver för att förebygga olyckor och ”av oaktsamhet orsakat målsägandens skada.” 

Ett annat företag får på samma sätt betala 250 000 kronor i företagsbot för brister som ledde fram till en arbetsplatsolycka.

En arbetstagare stod på en ställning för att byta lampor i taket när en truck backade in i ställningen. Mannen föll så illa att han bröt ben på tre ställen i kroppen.

Enligt åklagaren hade företaget inte gjort en tillräckligt noggrann riskbedömning av trucktrafiken på området. Därigenom har företaget ”av oaktsamhet orsakat NN kroppsskada som inte är att betrakta som ringa”.

Båda olyckorna skedde 2018.