Japans villkor för pappaledighet är bland de mest generösa i världen. 

Pappor har rätt till ett års betald föräldraledighet – öronmärkt för just pappor – men få utnyttjar möjligheten. 

Förra året tog bara 7,5 procent av de berättigade papporna ut ledighet, enligt statistik från arbetsmarknadsdepartementet som citeras av Japan Times.

I Sverige ligger motsvarande andel runt 80 procent.

Siffrorna är långt från den japanska regeringens mål om att 13 procent av papporna ska ta ut föräldraledighet år 2020, en andel som enligt planerna ska öka till 30 procent år 2025.

Som jämförelse tar över 80 procent av landets nyblivna mammor ut föräldraledighet.

Kvinnorna är dessutom lediga längre än männen, enligt arbetsmarknadsdepartementet.

60 procent av mammorna var föräldralediga i tio månader eller mer.

Av den minoritet pappor som tog ut några föräldradagar alls var 70 procent lediga mindre än två veckor.

Landets arbetsmarknadsråd, som är knutet till regeringen, har börjat förbereda ett program som ska få fler pappor att stanna hemma och samtidigt uppmana mammor att fortsätta arbeta. 

Det handlar enligt Japan Times inte om att justera antalet dagar eller ersättningsnivåerna, utan i stället att förändra bilden av pappaledighet. 

En arbetsgrupp inom regerande Liberaldemokratiska partiet har tidigare slagit fast att skälen bakom pappornas ovilja att stanna hemma främst är kulturella.

Särskilt för män kretsar en stor del av livet kring arbetsplatsen.

Företagslojaliteten är traditionellt stor och att tillbringa mycket tid på jobbet premieras. 

Men det finns tecken på att tiderna förändras – även om det går långsamt.

I arbetsmarknadsdepartementets undersökningar ökar andelen pappor som tar ut föräldraledighet med någon procentenhet för varje år som går. 

Och i början av året skapade miljöministern Shinjiro Koizumi stora rubriker när han, som landets första minister någonsin, meddelade att han skulle vara pappaledig.

– Om vi inte förändrar atmosfären kommer statsanställda förmodligen aldrig börja ta ut pappaledighet. Jag hoppas att det kommer en dag när folkvaldas pappaledighet inte längre är en nyhetshändelse, sade Koizumi enligt The Guardian.

Hur länge miljöministern tog ledigt?

Två veckor fördelade över tre månader, så att han inte skulle missa viktiga regeringsmöten.

Arbetsliv i Japan

Japan reste sig ur andra världskrigets förödelse och expanderade snabbt till att bli världens näst största ekonomi. Men ”det japanska undret” förändrade samtidigt traditionella familjemönster. Att flera generationer levde tillsammans blev mer sällsynt i takt med att antalet hushåll växte.

I slutet av 1980 störtdök Japans upptrissade aktiekurser och fastighetspriser. Efterverkningarna av finanskraschen kom att påverka landet i över två årtionden.

Under framgångsåren erbjöd storföretag ofta livstidsanställningar och arbetstagare rekryterades direkt ur skolan. Systemet skapade stor företagslojalitet bland anställda.

Men modellen har luckrats upp. I dag har 25 procent av de sysselsatta osäkra anställningar. Bland unga är andelen 50 procent.

Källor: UI/Landguiden, OECD