Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Regeringen har utfärdat nationellt nödläge och riktat en skarp rekommendation om att alla som kan ska arbeta hemifrån. 

Trots det visar en undersökning att 60 procent av de anställda i Tokyo och sex andra län fortfarande pendlar till jobbet varje dag, rapporterar tidningen Japan Times

Förklaringarna är flera och handlar om såväl företagskultur som traditioner och föråldrad teknik. En av de stora stötestenarna är bruket av så kallade hanko – snidade trästämplar som fungerar som personlig signatur. 

Möjligheterna att legitimera sig eller underteckna dokument är små. I stället är krävs en hanko. Vilket i sin tur kräver ägarens fysiska närvaro.

På samma sätt går kravet på personliga möten när medborgare begär kommunal service stick i stäv med ambitionen att minska smittspridningen. 

Även faxmaskinernas dominanta ställning har visat sig försvåra hemarbete. 

”Många respektabla institutioner skyr e-post och insisterar på att bara ta emot frågor eller dokumentation via fax”, skriver Japan Times.

Sedan den privata sektorn slagit larm har premiärminister Shinzo Abe har meddelat att de byråkratiska kraven för myndighetskontakter och legitimering via hanko ska ses över.

Men att ändra regler är en sak. Att bygga infrastruktur – eller förändra en djupt rotad kultur – är en helt annan. 

En konsekvens av det japanska arbetslivet, där en stor del av tillvaron kretsar kring jobbet, är att system för hemarbete aldrig utvecklats. Och när anställda som alltid förväntats vara på plats nu ombeds stanna hemma saknar många verktygen. 

Det gäller dels praktiska förutsättningar – bredbandsnätet är illa utbyggt och privata faxmaskiner en bristvara. 

Dels teoretiska färdigheter – exempelvis det som i Japan kallas att ”läsa av luften”. 

Nicolas Benes, som leder ett japanskt institut för ledarskapsutbildning, menar att det enskilt största hindret för hemarbete är landets hierarkiska företagskultur. 

– Distansarbete kräver att chefer litar på sina anställda och delegerar mycket mer beslutsfattande. Det tar för mycket tid att kolla allt med chefen över e-post eller Skype, säger han till Japan Times.