Förhandlingarna har hittills uteslutande handlat om utbildning och annat stöd för dem som måste ställa om till ett nytt arbete, enligt Arbetets källor.

Förändringar i las, som är ”hårdvalutan” i förhandlingarna, har förhandlarna medvetet sparat till sist.

Att vänta med de svåraste frågorna till slutet av förhandlingen är ett vanligt upplägg. Men enligt den ursprungliga planen skulle Svenskt Näringsliv ha presenterat sina krav på förändringar i las i tisdags, den 15 september.

Sent på torsdagen hade fackens förhandlingsdelegationer fortfarande inte tagit del av arbetsgivarnas krav vad gäller las.

– Tiden börjar rinna iväg, säger en person med insyn i förhandlingarna. Det blir nödvändigt att förhandla om alla delar parallellt den tid som återstår till slutdatumet den 30 september.

Diskussionerna om stödet vid omställning har utgått från det underlag som parternas gemensamma arbetsgrupp, under ledning av Cecilia Fahlberg, tog fram i våras.

I underlaget föreslår arbetsgruppen ett förstärkt system för omställning, där även tillfälligt anställda och personer som har sagts upp på grund av sjukdom har rätt till stöd.

Förslagen handlar bland annat om utbyggd vuxenutbildning, ett nytt offentligt studiestöd och ett kompletterande studiestöd i kollektivavtal.

Såväl facken som arbetsgivarna vill dock ändra mycket jämfört med arbetsgruppens förslag, och enligt Arbetets källor är omställningsfrågorna långt ifrån färdigförhandlade.

– Arbetsgivarnas kostnader för omställning har vi inte förhandlat om. Vi har inte diskuterat siffror över huvud taget, säger en källa.

Inte heller det tredje området för förhandlingarna, en a-kassa i parternas regi, har varit föremål för verkliga förhandlingar, enligt uppgifter till Arbetet.