En kvinna som varit fast anställd på ett lantbruk stämmer nu sin arbetsgivare.

När det stod klart att hon i vintras var gravid, sökte hon så kallad graviditetspenning från Försäkringskassan, en ersättning gravida kvinnor kan få som till exempel har ett jobb med riskmoment.

Att arbetet innebar risker har hennes arbetsgivare, enligt stämningsansökan, intygat. Hon hanterade till exempel kemikalier och det finns risk för kläm- och sparkskador på gården.

Kvinnan beviljas därför ersättning av Försäkringskassan och stannar hemma.

Några veckor senare får hon ett intyg från arbetsgivaren om att hon självmant sagt upp sig. Sedan hör också Försäkringskassan av sig och drar in hennes ersättning eftersom hon saknar anställning.

Hon försöker få tag i sin arbetsgivare, men enligt stämningsansökan svarar han aldrig. Hon står därmed utan jobb och försörjning.

Kvinna är med i Kommunal och via juristerna på LO-TCO Rättsskydd stämmer hon nu sin arbetsgivare för brott mot anställningsskyddet, föräldraledighets- och diskrimineringslagen.

Totalt yrkar de på dryga 480 000 kronor i skadestånd.