Kravet på 12 procent extra i lönekuverten gick inte igenom. I stället ger det nya avtalet för 11 300 anställda på Volkswagens fabrik i mexikanska Puebla fick 3,6 procents löneökning. Utöver det fick de personalförmåner på ett värde motsvarande 1,8 procent.

Efter tre veckors förhandlingar var avtalet mellan biltillverkaren och industrifacket SITIAVW i hamn, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. 

Avtalet gäller 2020–2021 och ger lönepåslag som ligger i linje med den årliga inflationstakten som registrerades i Mexiko i juli.

– Det är en prestation med tanke på dessa svåra tider, sade Manuel Aburto, talesman för fackförbundet SITIAVW som organiserar anställda på Volkswagen i Mexiko, när uppgörelsen var klar. 

I Tyskland, där koncernen har sitt huvudkontor, beslutade Volkswagen i våras tillsammans med metallarbetarförbundet IG Metall att låta redan existerande avtal löpa vidare till december utan några löneökningar.