Solidaritetsfonden finansieras genom donationer från Visions klubbar och medlemmar och används för att stötta fackliga aktivister eller projekt utomlands.

Förbundsordföranden Veronica Magnusson menar att det var självklart att nu stötta projekt för dem som drabbas av pandemin. 

– Det är en akut situation som drabbar medarbetare i offentlig sektor dubbelt, säger hon till Arbetet Global.

– Dels genom att man blir utsatt för smitta och riskerar sin egen hälsa, men också för att försöken att hindra pandemin ger en väldigt ansträngd arbetssituation. Det här är för att både skydda och stödja våra fackliga kolleger i de här länderna.

Stödet ska gynna arbetstagare som drabbats av pandemin, vilket kan innebära allt från utbildningsinsatser och arbetsmiljösatsningar till ekonomiskt bistånd för dem som förlorat jobben. 

Totalt satsas 100 000 kronor på projekt i Ecuador och 50 000 kronor vardera på projekt i Elfenbenskusten och Senegal, tre länder som det globala facket för offentliganställda, PSI, har pekat ut som akut hjälpbehövande. 

Särskilt allvarlig är situationen i Ecuador. 

– Den offentliga sektorn har haft en svår situation i flera år, med stora nedskärningar, säger Veronica Magnusson.

– Landet fick ett stort utbrott i Guayaquil, en storstad vid kusten, som nu har spridit sig till huvudstaden Quito. Man har inte kunnat möta detta på ett tillräckligt bra sätt. Det är en väldigt ansträngd situation för landets hälso- och sjukvårdsarbetare.