Goda arbetsvillkor, föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar.

Det förbinder sig Finlands statliga alkoholmonopol Alko att verka för genom ett samarbetsavtal som tecknats med Internationella livsmedelsarbetarfederationen (IUF) och det finska servicefacket PAM.

– Alko har förbundit sig att respektera gällande internationella människorättsåtaganden. Undertecknandet av samarbetsavtalet är ett konkret tecken på hur viktigt vi anser det vara att dessa rättigheter realiseras, säger Alkos vd Leena Laitinen till PAM:s hemsida.

Avtalet innebär bland annat att det inrättas en klagomålsmekanism dit arbetare i Alkos leverantörskedja ska kunna rapportera missförhållanden. Fyra gånger om året ska parterna mötas för att diskutera åtgärder och följa upp problem. 

– Internationella avsiktsförklaringar kritiseras ofta för att de saknar en uppföljningsmekanism. Här har vi dock sett till att avtalade frågor påverkar också produktionsnivån, säger PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen.

Alkouppgörelsen bygger på ett liknande avtal som tecknades mellan IUF och svenska Systembolaget 2017. Ett avtal som kom till sedan Unionens personalklubb på Systembolaget reagerat på larmrapporter om usla villkor hos sydafrikanska vinproducenter. 

Det sydafrikanska lantarbetarfacket CSAAWU har dock hävdat att avtalet inte gjort någon skillnad för arbetarna och kritiserat Systembolaget för att inte ta sitt hållbarhetsarbete på allvar.

Fakta: Alko

Statligt ägda Alko har monopol på försäljning av drycker med alkoholhalt över 5,5 volymprocent och säljer årligen omkring 85 miljoner liter alkohol. 

Inköpskedjan består av runt 600 dryckesleverantörer, och cirka 1 700 andra leverantörer av varor och tjänster, från omkring 70 länder. 

Bolaget har identifierat Sydafrika, Chile, Argentina och kustområdena vid Medelhavet som högriskområden för dryckesproduktion. 

Källa: Alko