De opartiska ordföranden, Opo, som leder industrins avtalsförhandlingar föreslår att kollektivavtalen som löper ut den sista mars förlängs till sista oktober. Man vill ajournera de pågående förhandlingarna till första oktober med anledning av coronakrisen.

Fack och arbetsgivare har tid på sig fram till klockan 13 på fredagen att svara på förslaget, som kallas hemställan.

– Det beror på den situation som råder. Dels kan ju förhandlare också hamna i karantän och dels är situationen väldigt osäker om hur ekonomin ser ut framåt. Man behöver förhandla i en situation där det går bättre att förutse hur ekonomin ska utvecklas, säger Erland Olauson, ordförande för opo-gruppen, om förslaget.

Är detta efter önskemål från parterna om att man vill skjuta på det?

– Vi hittar inte på sådant på egen hand, utan parterna har aktualiserat frågan.

Väntar du dig att det blir så här nu eller finns det någon osäkerhetsfaktor? Kan någon vilja fortsätta förhandla i nuläget?

– Det kan man inte utesluta, men jag skulle bli förvånad.

Teknikföretagen vill inte kommentera hemställan i dag, torsdag. På onsdagen sa organisationens vd Klas Wåhlberg till Arbetet att man måste ta höjd för den situation som nu har uppstått.

– Det är inga beslut fattade åt något håll, utan vi tittar på olika alternativ och försöker göra en helhetsbedömning av vad som är realistiskt. Det är en helt ny situation för alla inblandade och då finns det skäl till eftertanke och noga övervägda beslut, sa han då.

Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare på IF Metall vill heller inte kommentera hemställan.

– Vi ska svara i morgon och efter det har vi kommentarer.

Erland Olauson har varit med i avtalsrörelser sedan 1976. Han har inte tidigare varit med om att förhandlingarna skjutits upp på på grund av yttre omständigheter.

– Så det är ganska unikt.