När en stång skulle riktas i en press gick änden av stången av. Arbetstagaren stoppade då maskinen och stack in handen för att ta bort delen som fallit av.

Trots att han stoppat maskinen rörde sig presskolven så att den klämde hans arm, handled och hand.

Mannen behövde sedan opereras och blev sjukskriven i en månad. Därmed, konstaterar åklagaren, kan skadorna inte bedömas som ringa.

I ett så kallat strafföreläggande, som är en typ av förenklad dom, ska företaget nu betala 150 000 kronor i företagsbot.

Anledningen är att företaget av oaktsamhet anses ha orsakat arbetstagarens skador.

Bland annat då man brustit i riskbedömningen av maskinen, att det saknades skydd och att arbetstagaren inte fått tillräcklig information om riskerna.