Invånarna drabbas hårt av ett nytt oljeutvinningsprojekt i västra Uganda. Det hävdar två franska och fyra ugandiska organisationer som har stämt franska Total som är ett av världens sju största oljebolag.

Häromdagen stod företaget inför rätta i Frankrike. Det är första gången en unik, fransk lag från 2017, prövas i domstol. Processen väcker hopp hos invånarna i det berörda området. 

Vi kan inte vända oss till en domstol i Uganda. Vi har slagit larm hos Total i Uganda, men inte fått hjälp. Jag hoppas att den franska rättvisan hjälper oss”,  sa Jelousy Mugisha, pastor och minoritetsledare i Uganda, när han var i Frankrike för att vittna. 

Det omstridda projektet handlar om att exploatera nya oljetillgångar i och runt nationalparken Murchison Falls, nära gränsen mot Kongo-Kinshasa.

Målet är att producera 200 000 fat olja om dagen. Oljan ska pumpas upp ur 400 källor och sedan transporteras genom Tanzania till Indiska Oceanen via en 144 mil lång pipeline.

Projektet leds av tre stora multinationella företag; franska Total, kinesiska CNOOC och brittiska Tullow Oil. 

Det är långt ifrån slutfört, men redan i dag ska nästan 5 000 boende i närheten av nationalparken ha förlorat sina bostäder och sin jordbruksmark. 

Juliette Renaud i föreningen Les Amis de la Terre, den franska avdelningen av Jordens vänner, säger att förflyttningarna ofta sker under tvång och hot. 

– Invånare vräks utan att få någon kompensation, varken i form av pengar eller ny mark. De som har fått ersättning har ofta fått så lite pengar att de bara kan köpa en bit mark, som är mindre än den de har lämnat. De har förlorat sin huvudsakliga försörjning, och lider av brist på mat. Många har inte längre råd att låta sina barn gå i skolan.

Juliette Renaud tror inte att invånarna i Uganda har mycket att vinna på projektet, även om det får stöd av regeringen.

Juliette Renaud är en av de som kämpar för invånarna i Uganda.

– Det gör fattiga människor ännu fattigare. Det kommer att skapa luftföroreningar, och kräver byggandet av stora infrastrukturer i form av fabriker, vägar och mindre pipelines. Oljan ska utvinnas i närheten av en av Nilens källor och riskerar dessutom att förorena floden. Det är framförallt de stora oljeföretagen som kommer att tjäna på utvinningen, säger hon.

De franska organisationerna vill att hela projektet stoppas, eftersom de anser att exploateringen av nya oljefyndigheter förvärrar klimatkrisen.

Men det är inte ett beslut som kan tas av en domstol i Frankrike. 

Däremot gör lagen från 2017 att domarna kan kräva att Total tar ansvar för miljön och invånarna i Uganda. Lagen styr över hur deras eller deras underleverantörers verksamhet kan påverka miljön och mänskliga rättigheter, både i och utanför Frankrike. 

Lagen omfattar multinationella företag som har sitt huvudkontor och minst 5 000 anställda i Frankrike, och utländska storbolag som har minst 10 000 anställda i Frankrike. 

De är ålagda att upprätta en ”försiktighetsplan”, där de utförligt beskriver hur de ska handskas med de risker för människor och miljö.

Vid rättegången mot Total i början december hävdade företagets representanter att det visst finns en försiktighetsplan för projektet i Uganda.

Men organisationerna som står bakom stämningen hävdar motsatsen. Om domstolen ger dem rätt, kan Total både avkrävas en plan, och tvingas att ge akut hjälp till de drabbade invånarna. Domen väntas i slutet av januari. 

Arbetet Global har vänt sig till Totals informationsavdelning i Frankrike för en kommentar till anklagelserna, men inte fått svar. 

Lag med fokus på mänskliga rättigheter

Ett företag som inte har upprättat en försiktighetsplan kan tilldömas ett vite, alltså en straffavgift som ska betalas tills planen har verkställts. En domstol kan också besluta om skadestånd till eventuella offer. 

De fyra ugandiska organisationerna är som står bakom stämningen är: Afiego, Cred, Navoda och Nape (den sistnämnda är Jordens vänner i Uganda). 

Lagen är just nu föremål för prövning i fem fall: Förutom Totals oljeutvinningsprojekt i Uganda som alltså har lett till rättegång, har Total anmälts av flera organisationer för att inte respektera klimatmålet från Paris.

Flera fack har stämt det franska företaget Teleperformance för arbetsförhållanden för omkring 300 000 anställda i 78 länder. 

Det franska energibolaget EDF anklagas av flera föreningar för att inte ha tagit hänsyn till befolkningen vid byggandet av vindkraftverk i Mexiko. 

Flera europeiska transportfack har stämt XPO Logistics Europe (filial för USA-baserat företag) för att inte ha upprättat en plan vad gäller arbetsförhållanden och miljöpåverkan i olika länder.