Man ska inte ryta i hårdare än rimligt, inte ställa till stora problem för att uppnå småsegrar. Så kan man beskriva proportionalitetsprincipen. Eller mer akademiskt; det man vill uppnå ska stå i proportion till de medel man använder för att nå målet.

I exempelvis Danmark finns sådana regler som begränsar rätten att strejka. 

I en nypublicerad rapport resonerar Ratio, ett näringslivsfinansierat institut som forskar om företagande, om möjligheten till en sådan svensk regel. 

Rapportförfattarna landar i att det bör kunna fungera här – antingen via lagstiftning eller avtal. De uppger att det inte skulle utgöra något ”avgörande ingrepp i den nuvarande konflikträtten”.

Men om det vore upp till de debattörer som samlats till presentationen av rapporten blir det inte några sådana svenska regler. Tre ja står mot fyra nej.

– Man ska inte laga det som inte är trasigt, säger S-riksdagsledamoten Patrick Björk.

– Detta är en lösning i jakt på ett problem, säger LO-juristen Clas-Mikael Ståhl till Arbetet när han klivit ner från scenen.

Båda betonar att de ser ett välfungerande system i dag, att det saknas anledning att ändra. Inte heller Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer, eller Irene Wennemo, Medlingsinstitutets generaldirektör och tidigare statssekreterare för S, ser behov av proportionalitetsregler.

Irene Wennemo tror att minskad rätt att strejka för gemensamma krav kan leda till nya regler om exempelvis minimilön.

– Det vill vi ju inte ha, konstaterar hon.

Hon menar också att den konfliktande part som tar i väl mycket förlorar goodwill. Det finns alltså annat än proportionalitetsregler som håller emot. 

Centerpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson Martin Ådahl menar dock att man inte kan vara beroende av medias godtycke, att det måste finnas annat skydd mot skadliga konfliktåtgärder, särskilt för småföretag.

Han och Centerpartiet vill, liksom Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe och Moderaternas arbetsmarknadspolitiske talesperson Mats Green som också finns i panelen, införa proportionalitetsregler. 

Anders Weihe vill också att det ska bli svårare att ta till sympatiåtgärder, alltså konfliktåtgärder för att stötta en konflikt som egentligen är någon annans. I Danmark är den rätten mindre omfattande än i Sverige.

I augusti begränsades den svenska konflikträtten i relation till företag som redan har avtal med ett annat fack. Det finns i dagsläget inga konkreta förslag på fler ändringar i lagstiftningen.