Sedan maktskiftet för ett år sedan har det blågröna styret i Stockholms stad snabbat på stadens förvandling till ett nyliberalt skyltfönster för de fria marknadskrafterna.

Detta efter utförsäljningar av stadens hyreslägenheter, neddragning av kulturanslagen och ett närmast totalt stopp för markanvisningar till allmännyttans lägenheter.

För allianspartierna är denna nya linje naturligtvis rimlig. Att så långt möjligt överlåta samhällets funktioner till privatiseringar och marknadskrafter hör till den borgerliga nyliberalismens grunder.

Men Miljöpartiet?

Ju längre tiden går med det blågröna styret i Stockholm desto svårare tycks Stockholms-MP ha att distansera sig från den kraftfulla nyliberala politik som Alliansen i Stockholm vill föra.

Troligen var det aldrig Miljöpartiet i Stockholms mening att bli delansvariga i förvandlingen av huvudstaden till ett nyliberalt föregångsexempel.

Ändå är de i högsta grad medansvariga till den stora förändring som nu sker.

Nu senast alltså genom förra veckans blågröna beslut att välkomna privata välfärdsbolag in i ickevalsalternativet inom Stockholms hemtjänst.

Ickevalsalternativet, alltså när en person som är berättigad till hemtjänst inte gör något eget val av utförare, har hittills varit den kommunala hemtjänsten. 

Så är det i många kommuner, men under senare tid har det blivit allt vanligare att borgerliga kommuner vill privatisera även ickevalsalternativet.

I våras beslöt borgligt styrda Huddinge kommun att ickevalsalternativet ska cirkulera mellan alla privata utförare och den kommunala hemtjänsten.

Och nu ska ickevalsalternativet öppnas för privata utförare också i Stockholm.

På så sätt försvinner ännu mer av kommuninvånarnas skattepengar ned i de privata företagsägarnas fickor.

Denna utveckling är dubbelt sorglig att skåda just i Stockholm.

Under förra mandatperioden skapade den tidigare rödgrönrosa majoritet under dåvarande personal- och äldreborgarråd Clara Lindblom (V) en egen föregångsmodell med förbättringar för stadens hemtjänstpersonal.

Minutstyrningen avskaffades. I stället gavs varje äldre som beviljats hemtjänst en viss ramtid. Den äldre kunde därefter själv tillsammans med personalen välja hur dessa timmar skulle förläggas.

Staden införde också att ett begränsat antal personer ska kunna komma och gå hos de äldre och att personalen får gratis arbetskläder och omklädningsrum.

Det var förbättringar som MP i Stockholm då ställde sig bakom.

Nu ställer sig partiet hellre bakom de privata välfärdsföretagen än personalen och de äldre.