– Antalet inskrivna arbetslösa har inte minskat, men vi i personalen blir färre. Jag är jätteorolig för arbetsbelastningen, säger Mikael Listh, som representerar Seko vid Arbetsförmedlingen.

Oron gäller särskilt bemanningen av Arbetsförmedlingens kundtjänst.

Sedan 1 juli har myndigheten en ny organisation, där färre arbetslösa träffar en arbetsförmedlare öga mot öga.

Tuff höst väntar på AF: ”Folk är oroliga”

Arbetsmiljö

I stället ska de arbetssökande klara sig själva med digitalt stöd eller service på distans via telefon, chatt och video.

Att bygga ut kundtjänsten är därför centralt, och planen har varit att den ska växa från 800 till 1 500 anställda.

Många av dem som blivit övertaliga då Arbetsförmedlingen tvingas spara har erbjudits jobb vid kundtjänsten i stället för uppsägning.

– Men många av de 700 som var klara för jobb vid kundtjänsten i början av året kommer aldrig att börja där. Folk hittar andra jobb. Min största oro just nu är att vi inte ska nå upp till den bemanning som varit målet, säger Mikael Listh.

Före sommaren, när förhandlingarna om övertalighet och turordningslistor för övriga medarbetare var klara, inledde Arbetsförmedlingen förhandlingar med Saco, ST och Seko om omställningen för cheferna.

Drygt 200 chefer riskerade då att bli övertaliga.

Nu ser det ut att bara bli 50, alltså knappt en fjärdedel.

Att så många väljer att sluta skapar obalanser. Det blir ett jättetryck på dem som arbetar kvar

Helén Justegård, Saco-S

Under sommaren har personalomsättningen, med Mikael Lisths ord, varit ”fruktansvärd”.

– Det har hänt mycket under sommaren, bekräftar Helén Justegård, ordförande för Saco-S vid Arbetsförmedlingen. Läget varierar från ort till ort, men på en del platser, till exempel Lycksele, är det svårt att bemanna kundtjänsten.

– Att så många väljer att sluta skapar obalanser. Det blir ett jättetryck på dem som arbetar kvar, säger Helén Justegård.

Personalflykten från Arbetsförmedlingen förvånar inte Maria Stein Ymén, ombudsman vid Sacoförbundet SSR.

– M-KD-budgeten och den reform av Arbetsförmedlingen som finns i januariavtalet har inneburit en enorm omställning. Till det kommer den nya organisationen som förbereddes redan dessförinnan.

– Arbetsförmedlarrollen förändras, och många är kritiska till Arbetsförmedlingens nya uppdrag. Det är naturligt att många söker sig bort.