Polisen hade sökt en kurs för att bli utbildare i Polisens nationella förarutbildning, men fick nej från arbetsgivaren.

I ett mejl som Polistidningen tagit del av skriver arbetsgivarens representant bland annat ”Jag fick känslan av att skyddsombudsrollen väger tyngre för dig än vad utbildarrollen gör och därför har jag valt att inte gå vidare med ditt namn”.

Han hänvisar också till en händelse där polisen i sin roll som skyddsombud ställt krav på snöskoterutbildning för de anställa, och menar att det ledde till en “karusell” som blev “turbulent och onödig”. 

Enligt arbetsmiljölagen får ett skyddsombud inte straffas eller få sämre villkor på grund av att han eller hon har utfört sitt uppdrag.

– Såvida inte arbetsgivaren kommer med någon annan förklaring bedömer jag att det här är ett direkt brott mot både arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen, säger Polisförbundets jurist Jonas Wiberg till Polistidningen. 

Fack och arbetsgivare kommer ha ett möte om frågan i september.