Göteborg regeras av ett historiskt svagt högerstyre.

Vi socialdemokrater förväntade oss att denna svaga konstellation skulle agera ödmjukt, prestigelöst och samlande. 

Vi hade fel. Högerstyrets politik präglas av ett rent nedskärningsfokus, med udden riktad mot välfärdspersonalen. 

Men borgerligheten underskattade kraften i den samlade arbetarrörelsen. Från första dagen var vi glasklara: rör inte välfärdspersonalens villkor. 

I Göteborg har vi visat att det – trots att vi befinner oss i opposition – går att bekämpa den värsta sortens löntagarfientlig högerpolitik. 

Framgångsreceptet stavas facklig-politisk samverkan.

En grundläggande del i den borgerliga personalpolitiken utgörs av att avskaffa den förstärkta anställningstrygghet som råder i Göteborg, och som innebär ett särskilt omställningsstöd utöver las vid arbetsbrist. 

Anställningstryggheten har varit bra för göteborgarnas välfärd. 

Tillsammans kan vi stå upp för personalen och sätta välfärden först, även i opposition

Jonas Attenius (S)

Utöver att den gör det mer attraktivt att arbeta i välfärden innebär den att personalen kan fokusera på att leverera bästa möjliga välfärd utan att behöva oroa sig för sin anställning. 

Vi socialdemokrater och Kommunal drev den facklig-politiska linjen fullt ut: Genom att sätta press på högerstyret, i varje tänkbart forum, lyckades vi rädda den förstärkta anställningstryggheten i sin helhet – trots att detta, i över tjugo års tid, har utgjort ett ideologiskt skynke för de lokala höger-partierna. 

Tillsammans kunde vi göra mer än någon av oss kunde ha gjort ensam, och rädda anställningstryggheten. 

Men högerstyrets försämringar för välfärdspersonalen stannade inte där. 

Välfärdsarbetarnas personalförmåner, framförhandlade helt enligt den svenska modellens spelregler, skulle skrotas. 

Motivet som angavs var att det var viktigt med en harmonisering; alltså ett annat ord för att olika yrkesgrupper ska ha liknande personalförmåner. Det är självklart positivt. Men harmonisering borde innebära att de som har sämst förmåner får det bättre. Inte att, som borgerligheten ville, sänka hela personalen till lägsta möjliga nivå. 

Trots att välfärdsarbetare till och med har avstått löneutrymme för att få vissa förmåner ville borgerligheten – utan att ens veta vilka förmåner de fattade beslut om – skrota hela systemet. 

I tät facklig-politisk samverkan med de lokala avdelningarna inom Fastighets, Transport, Hotell- och Restaurang och Kommunal mobiliserade vi motstånd mot höger-styrets ensidiga försämring av tusentals välfärdsarbetares personalförmåner. 

Efter hela tre vändor i politikens olika instanser lyckades vi vinna majoritet för att stoppa förslaget i sin nuvarande form. 

…borgerligheten underskattade kraften i den samlade arbetarrörelsen. Från första dagen var vi glasklara: rör inte välfärdspersonalens villkor

Jonas Attenius (S)

Nu tvingas högern redovisa exakt vilka personalförmåner de vill slopa, och för vem. Under tiden fortsätter vi det facklig-politiska fotarbetet. 

Vi kommer fortsätta stå upp för personalförmånerna. 

Politik handlar om verklig förändring.

Vi vill att den otrygga anställningsformen ”allmän visstid” ska avskaffas och andelen timanställda ska fortsätta pressas ner.

Vi vill knäcka personalbristen genom att införa garanterad anställning för alla som har läst gymnasiets barnskötar- eller omvårdnadsprogram inom tre månader och satsa på betald vidareutbildning.

Arbetarrörelsen existerar för att till-vara-ta löntagares gemensamma intressen. 

Sedan valet styrs allt fler kommuner av högern. Trots akut och växande personalbrist i välfärden prioriterar högerpartierna allt annat än välfärdspersonalen. 

Jag är dock fast övertygad om att vi med facklig-politisk samverkan i fokus kan upprepa framgången från Göteborg i fler kommuner. 

Tillsammans kan vi stå upp för personalen och sätta välfärden först, även i opposition.