Det var för några månader sedan som Kommunalarbetaren och Arbetet avslöjade omfattande fusk och utnyttjande av personal inom hemtjänstföretaget Enklare Vardag.

Personal har tvingats arbeta långt mer än tillåtet utan att få betalt för all tid och ibland tvingats betala tillbaka delar av lönen, enligt ett flertal källor och dokumentation.

Deras namn har använts i flera olika kommuner så att det inte ska upptäckas och de har ibland arbetat under andra personers namn.

Företaget har fuskat med tidsregistreringarna genom att plocka ner taggarna som ska registrera besök hemma hos brukarna och registrerat besök när de inte har varit på plats. 

Efter publiceringen har företaget sparkats ut från Järfälla, Upplands Väsby och Stockholm, som alla hittat brister som bekräftat uppgifterna.

Välfärdsbranschens skuggsida

Avslöjande: Slavliknande villkor på stort hemtjänstföretag

Nyheter

I Järfälla och Upplands Väsby var bristerna så omfattande att avtalen hävdes med endast en veckas uppsägningstid, medan Stockholm sade upp avtalet med sex månaders uppsägningstid. 

Även Sollentuna kommun inledde en granskning av företaget efter avslöjandet. Nu har även de konstaterat liknande brister.

– Man har under en period brutit mot arbetstidslagen, man har registrerat besök manuellt ett antal dagar i sträck utan förklaring och man har justerat tiderna för utförda besök i efterhand på ett sätt som vi har ansett inte är okej, säger Benitha Pettersson, tillförordnad avdelningschef för avtal och uppföljning i Sollentuna kommun.

Företaget har även haft en så kallad anhöriganställd, något som är förbjudet i Sollentuna och de flesta andra kommuner.

Det var den personen som hade arbetat mer än arbetstidslagen tillåter. Även Järfälla och Upplands Väsby upptäckte i sina granskningar att företaget hade otillåtna anhöriganställningar. 

I mitten på juni sade Enklare Vardag själva upp sitt avtal med Sollentuna.

Benitha Pettersson vill inte svara på om Sollentuna annars hade sagt upp företaget.

– Vi har haft den här dialogen med företaget under en längre tid om hur de har utfört sitt arbete, vi har ju en kontinuerlig uppföljning. Vi har haft möten på kontoret och då har det resulterat i att företaget har valt att säga upp sig. Varför de har gjort det får de svara på, säger Benitha Pettersson. 

Välfärdsbranschens skuggsida

Migrationsverket utreder Enklare Vardag

Nyheter

Efter att Upplands Väsby, Järfälla och Stockholm sagt upp Enklare Vardag var Sollentuna den sista kommunen där de hade en ordentlig kundbas, ett 40-tal kunder.

Nu har de bara kvar avtal med Nacka, Solna och Lidingö, där de bara har ett fåtal kunder.

Det betyder att Enklare Vardag sedan KA:s och Arbetets avslöjande i mars gått från att vara ett stort företag med över 200 kunder i sju kommuner till att ha färre än 20 kunder när de avslutat sin verksamhet i Stockholm och Sollentuna. 

Också Nacka kommun hittade i våras brister liknande de som upptäckts i andra kommuner.

Nacka var på väg att säga upp Enklare Vardag, men ändrade sig och nöjde sig med en varning och att kräva en åtgärdsplan.

Senare i sommar ska fattas beslut om företaget får vara kvar i kommunen eller inte.