Sedan i mars har flera fackförbund förhandlat med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om ett särskilt avtal vid katastrofer för yrkesgrupper som brandmän, sjuksköterskor, läkare och lärare.

På måndagen sade Kommunal nej till det bud som SKL gett.

I ett pressmeddelande skriver fackförbundet att man varit mån om att ha ett avtal klart före sommaren.

”Men då kan inte arbetsgivarna vara snåla. Ersättningarna måste upp. De som ställer upp i svåra lägen ska ha ordentligt betalt”, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund.

Bakgrunden till förhandlingarna var att det vid fjolårets svåra skogsbränder fanns olika tolkningar kring arbetsvillkor och övertidsregler för dem som bekämpade bränderna.