– Det är en oacceptabel utveckling. En vägarbetare har ingen air-bag som skydd när de jobbar på vägen till skillnad från de många bilförare som ofta blåser förbi i höga hastigheter. Det handlar i grunden om respekten för andra medmänniskors liv och hälsa, säger Sekos förbundsordförande, Valle Karlsson i ett pressmeddelande.

Sekos rapport heter ”Med fara för livet” och i den har över tusen Seko-medlemmar som arbetar på vägen svarat på en enkät.

Resultatet är tydligt.

Hela 91 procent uppger att de känner oro för att arbeta på vägen på grund av bristande säkerhet. Motsvarande siffra år 2009 var 47 procent.

Även de faktiska incidenterna ökar enligt rapporten. För tio år sedan var det 31 procent av vägarbetarna som under det senaste året varit med om någon incident på sin arbetsplats.

I år har denna siffra stigit till 59 procent.

– Vi ser också hur entreprenörer konkurrerar med priset för att vinna upphandlingar på vägprojekt. När alla kostnader ska pressas riskerar också säkerheten att få stå tillbaka. Vad är egentligen priset på en människas liv? Säkerheten får aldrig vara det som får stå tillbaka när kostnaderna ska hållas nere, säger Valle Karlsson i en kommentar.

Sekos krav för säkrare vägarbeten

  • Kraftig höjning av fortkörningsböter och mer hastighetsbevakning vid vägarbeten.
  • Arbetsmiljön för vägarbetare får aldrig vara en parameter att skära ned på för att vinna en upphandling.
  • Arbetsmiljöverket och väghållarna måste bli bättre på att genomföra inspektioner på vägarbetsplatser.
  • Minska antalet entreprenörsled till maximalt två för att öka möjligheten att utkräva ansvar.
  • ”Arbete på väg” bör bli en ny del av teorin för att få körkort.