Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

– Det betyder nog inte så mycket. Arbetsgivarna och regeringen stöder vår linje, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Det hjälpte inte att Torbjörn Johansson höll ett lovtal om kollektivavtalens betydelse. Han varnade för att försvagade kollektivavtal drabbar de fack som är de starkaste länkarna i den fackliga kedjan. Istället menade han att solidaritet är att stärka de fack som är de svagaste i den fackliga kedjan.

Men majoriteten av deltagarna vid Europafacket befarar att ”gula” fackföreningar, som kontrolleras av arbetsgivarna, skulle kunna gå med på avtal om sämre arbetstidsvillkor än vad som krävs i ett EU-direktiv.

– Låt oss tillsammans rensa bort alla ”gula” fackföreningar, sa Torbjörn Johansson och föreslog i ett försök till kompromiss att Europafacket bildar en arbetsgrupp för att gemensamt finna vägar för att hålla de ”gula” fackföreningarna borta.

Torbjörn Johansson sa att LO stöder kravet på arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Och har inget emot att det regleras i ett EU-direktiv.

– Genom kollektivavtal har LO:s, TCO:s och Saco:s medlemsförbund på olika sätt förkortat arbetstiden under decennier i små steg, samtidigt som vi fortsatt leverera reallöneökningar.

Han förklarade från talarstolen är det är kollektivavtalen som ger facken makt på ett sätt som lobbyorganisationer aldrig kan få.

De nordiska facken, som stödde LO, TCO och Saco i denna fråga, agerar oftast städgummor i alla diskussioner och förslag om texter i Europafacket för att inte den nordiska modellen med kollektivavtal ska äventyras.

Den här gången misslyckades de. Men Torbjörn Johansson tror inte att det får så stor betydelse.

– Jag tror inte att Europafackets linje kommer att gå igenom i EU. Våra arbetsgivare stöder oss och de försvarar modellen med kollektivavtal. Regeringen, i alla fall den vi har nu, vill heller inte att EU fattar beslut som begränsar den svenska modellen, säger han.

Tidigare under kvällen förlorade LO även omröstningen om att införa en finans- och arbetsmarknadsminister i EU.

LO:s linje har varit att man inte har velat ha sådana ministrar, men kongressen menar att de behövs för att tvinga fram schystare jobb och större investeringar i välfärden i EU.

Målarnas ordförande Mikael Johansson sa i debatten att mänskliga, sociala och demokratiska rättigheter måste vara överordnade frihandel.

– Ansvaret för denna politik måste även i framtiden kunna utkrävas av de nationella parlamenten. Med detta sagt anser vi att EU inte ska tillsätta ministrar för frågor som rör finanser och arbetsmarknadsfrågor, fortsatte han.

Artikeln är tidigare publicerad i Kommunalarbetaren som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.