För att få konfliktersättning krävs att avtalet som tecknats mellan parterna ryms inom det så kallade märket för 2019.

”Svenskt Näringsliv motiverar sitt beslut med att SAS genom att teckna ett treårsavtal inte uppfyller kraven för konfliktersättning eftersom märket för åren 2020—2021 ännu inte är satt”, står det i pressmeddelandet.

Analytiker på danska Sydbank har beräknat att den sju dagar långa strejken kostade SAS mellan 60 till 80 miljoner kronor om dagen.

SAS kan mista konflikt­ersättning på 250 miljoner

Löner & Avtal

Enligt uppgifter till Ekot uppskattas strejknotan för den svenska verksamheten uppgå till cirka 250 miljoner kronor — en kostnad som Svenskt Näringsliv tidigare sagt att man skulle kompensera.

Nu får SAS alltså klara sig utan ersättning.

”SAS respekterar men beklagar beslutet. Ett treårigt avtal är viktigt eftersom det ger arbetsro, förutsägbarhet och trygghet för alla parter, inklusive våra kunder”, skriver bolaget i pressmeddelandet.