– Jag träffar taxichaufförer som utnyttjas och inte har en aning om tjänstepension och andra rättigheter. Chaufförerna känner inte att de lever i Sverige, säger Nermin Pudic. Här förklarar han för en taxiförare hur pensionen fungerar.

– Taxichaufför har varit det första jobbet i Sverige för generation efter generation av invandrare, säger Nermin Pudic, som kom från Bosnien 1994 och arbetar som färdtjänstchaufför i Örebro.

– Arbetsförmedlingen skickar oss till taxiföretagen när vi inte kan svenska och inte känner till våra rättigheter. Och företagen är som pirayor. Många äts upp av oschysta och psykopatiska arbetsgivare.

I sitt arbete med att informera om försäkringar och värdet av kollektivavtal har Nermin Pudic mött förare som misshandlats och utnyttjats.

En hade jobbat 412 timmar för totalt 13 000 kronor i lön, det vill säga en timlön på 31,50 kronor.

Usla pensioner för utrikesfödda: ”Ett systemfel”

Löner & Avtal

Då är det inte förvånande att många taxichaufförer saknar tjänstepension. För några veckor sedan blev Nermin Pudic ändå överraskad:

– Jag hittade en arbetsgivare i Örebro som hade kollektivavtal – men inte hade betalat in avgifterna för Avtalspension SAF-LO till Fora på fyra år.

Nermin Pudic förstod att någonting var fel när en chaufför vid företaget visade upp ett papper med uppgifter om sin lön, ett papper som inte var ett riktigt lönebesked.

Chauffören hade haft en årsinkomst på 450 000 kronor, vilket är mycket för en taxichaufför. Han hade missat stora summor i tjänstepension.

– Nu har företaget betalat in pengarna. Men chauffören som kontaktade mig är orolig för att han ska förlora sitt jobb.

– Att man måste ha bott 40 år i Sverige för att få full garantipension vid 65 år är till exempel helt okänt, säger Nermin Pudic.

När Nermin Pudic förklarar för utrikes födda chaufförer hur pensionssystemet fungerar möts han ofta av total okunskap.

– Att man måste ha bott 40 år i Sverige för att få full garantipension vid 65 år är till exempel helt okänt. Jag beskriver pensionspyramiden, talar om vikten av tjänstepension… För många är systemet svårt att förstå.

En viktig punkt i Nermin Pudics information till dem som närmar sig pensionsåldern är att de kan söka bostadstillägg. För dem som har låg livsinkomst är det avgörande.

Om sin egen pension säger Nermin Pudic, som kom till Sverige som 24-åring:

– Jag kommer att klara mig på inkomstpensionen. Jag har haft tur: Jag har jobbat på företag som har kollektivavtal. Men det insåg jag först för två år sedan. Jag kunde mycket väl ha arbetat utan tjänstepension i många år.