LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson är inte nådig i sin kritik mot den utredning som regeringen i dag tillsatt för att förändra las.

– Den kommer inte att lösa ett enda problem, säger han.

– Det här är helt fel väg att gå på svensk arbetsmarknad. Det löser inga av de problem som både vi och arbetsgivarna ser i dag. Så det här är ett stort steg i fel riktning, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Direktiven till utredningen slår fast att utredaren ska presenteras lagförslag för ”tydligt utökade undantag från turordningsreglerna i las”. Det är fel fokus anser Karl-Petter Thorwaldsson.

– Problemen med de stora omställningsbehoven är mycket mycket större än om vi ska göra ett undantag till vid uppsägning. Det är ett stort felsteg som inte kommer att lösa ett enda problem.

Samtidigt finns det skrivningar om utökat ansvar för kompetensutveckling till exempel?
– Ja, det är en av fyra bra saker, även om det är nattsvart det man ska utreda.

Det Karl-Petter Thorwaldsson ändå är positiv till är valet av utredare, justitierådet Gudmund Toijer, som är ett förslag parterna tagit fram gemensamt.

Fajten om las

Ylva Johansson om las-utredningen: ”Smärtsamt för oss”

Nyheter

Han lyfter också att utredningen säger att det ska vara balans mellan olika typer av anställningar, och att det är bra att parternas förslag ska väga tyngre än utredningens om de kan enas i de förhandlingar som nu inletts.

När det gäller parternas chans att komma fram till ett gemensamt förslag tror Karl-Petter Thorwaldsson att den blivit bättre nu när direktiven har lagts fram.

– Nu vet arbetsgivaren vad de skulle ha att vinna på att inte förhandla och det är ökat undantag, från två till tre kanske, i turordningsreglerna. Det betyder ju ingenting för dem, det är inte det de är ute efter.

Karl-Petter Thorwaldsson säger att många internationella företag förlägger verksamheten i Sverige just för att vi har en så flexibel arbetsrätt jämfört med många andra länder som har betydligt längre uppsägningstider och bättre skydd framför allt för äldre.

Det gör att omställningskostnaderna redan är relativt låga i Sverige.

– Därför är man så förbannad över att det kommer just i Sverige. Vi har världens bäst fungerande arbetsmarknad, vi har höga löner och bra konkurrenskraft. Det är för att vi är duktiga på omställning. Vi i facket skyddar inte varje jobb utan vi skyddar varje anställd i Sverige, och det mycket effektivare vid omställning.

Att då gå in och ändra i lagstiftningen när det gäller anställningstryggheten känns gammeldags, säger han.

–  Jag undrar om inte C och L har fastnat i en debatt som är 20 år gammal. Vi är världsbäst på att få folk i arbete och vi ska inte låta den här utredningen sabba det.

Kommer ni lyckas komma fram till ett partsförslag i stället?
– Ja, jag tror det. Jag tror att vi kommer i mål.

Även Tjänstemännens centralorganisation TCO är kritisk och kallar utredningen för ”ett misstag”.

– Regeringen begår ett stort misstag när de minskar tryggheten för arbetstagarna. Detta löser inte något av de stora problemen på den svenska arbetsmarknaden. Sverige får inte fler programmerare, lärare eller barnmorskor för att de blir lättare att säga upp, säger Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO i ett pressmeddelande.

Fajten om las

Regeringen: Fler undantag i las ska utredas

Nyheter

Han anser också att utredningen, som ska vara klar i maj nästa år, har fått kort om tid, och säger att facket kommer att arbeta aktivt för att göra det bästa av situationen .

– TCO kommer att punktmarkera utredningens arbete. Det handlar till exempel om att det som står i direktiven om att skydda mot godtyckliga uppsägningar och upprätthålla balansen mellan arbetsmarknadens parter ska avspeglas i förslagen.

Från arbetsgivarsidan hörs mer positiva tongångar, även om inte heller arbetsgivarna är helt nöjda.

– Att las nu utreds är ett steg i rätt riktning, men utredningens uppdrag är i viktiga delar alltför begränsat. Exempelvis omfattas inte svårigheterna för företag att kunna säga upp på grund av personliga skäl. Dessutom innebär direktivet inte ett tillräckligt förändringstryck på parterna, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke i ett pressmeddelande.

Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen håller med om att utredningen borde vara bredare och att lagstiftningen kring personliga skäl borde ses över.

– Det ska finnas skillnader i kostnader att säga upp en person med kort anställning jämfört med en med lång anställning. Men kostnaden ska var förutsägbar och man ska inte behöva gå in i en prövning om det var rätt eller fel, säger han till Arbetet.