Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

– Det är som en symbol för vad som håller på att hända med klimatet, sa Carl Schlyter då han precis ställt sig på kyrkogården vid Adolf Fredriks kyrka i Stockholm.

Arbetet Globals seminarium ”Kan vi rädda både jobben och klimatet?” inleddes på ABF-huset på Sveavägen i Stockholm. Men efter bara några minuter gick brandlarmet.

Lokalerna utrymdes och flera brandbilar kom till platsen, det visade sig senare att röken från en ugn som fått brandlarmet att gå igång.

Men eftersom lokalen var utrymd så fortsatte seminariet, som modererades av Linda Flood, på den intilliggande kyrkogården.

Både Carl Schlyter från det nybildade Partiet Vändpunkt och LO:s Monika Arvidsson såg larmet från sirenerna och kyrkklockorna som ett tecken på att något behövde göras för att snabbt ställa om vårt sätt att producera.

Brandkåren kom då Arbetet Global höll frukostseminarium i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm.

– Nu kan vi producera så mycket mer skit än vi någonsin behöver. Arbete är inte längre ett självändamål. Moses skrev inte in 40-timmars veckan som ett elfte budord, sa Carl Schlyter och hävdade att det nu finns en chans att korta arbetstiden och hänvisade till forskning som visar att 1 procent kortare arbetstid leder till 0,8 procent mindre utsläpp.

Monika Arvidsson, som är chef för LO:s internationella enhet, fångade bollen snabbt.

– Det var inte Moses som kortade arbetstiden utan facken, svarade hon.

Frågan om kortare arbetstid är dock känslig för fackförbunden. En kortare arbetstid skulle kunna leda till minskad konsumtion. Samtidigt påpekade Monika Arvidsson att det finns en stark klassdimension i klimatfrågan.

– Det är en lyx att kunna köpa klimatsmart eller gå ned i arbetstid, sa hon.
– Det är främst människor med höga inkomster som kan göra dessa val. Flera LO-medlemmar vill i dag ha längre arbetstid för att få sin ekonomi att gå ihop.

För att klara omställningen måste människor känna sig trygga, upprepade Monika Arvidsson flera gånger och fick medhåll från Carl Schlyter.

– Ett exempel är att de som i dag bygger flygturbiner istället börjar tillverka vindkraftverk, sa han.

Hans nya parti, Partiet Vändpunkt, föreslår kraftigt höjda klimatskatter ”så att det blir dyrare för de rika thailandsflygarna” men att pengarna från skatten ska gå till omställning och människor med lägre inkomster.

Monika Arvidsson sa att omställningen av ekonomin egentligen inte är något nytt utan snarare utmärkande för den svenska modellen.

Fackliga krav på arbetsmiljö har, enligt henne, lett till att det skett strukturomvandlingar som skapat ett bättre arbetsliv. Samma modell kan till viss del användas för att skapa en grön omställning.

LO:s Monika Arvidsson, Arbetet Globals Linda Flood och Carl Schlyter från Partiet Vändpunkt diskuterade vad som krävs för att skapa gröna jobb.

Detta var det första av två frukostseminarium som Arbetet Global arrangerar som handlar om hur klimatet och teknikutvecklingen håller på att omvandla dagens arbetsmarknad.

Nästa seminarium har titeln ”När chefen blir en app” ock kommer att hållas på ABF-huset i Stockholm den 8 maj klockan 08:30.

Det handlar om hur fack och arbetsgivare ska hantera den nya plattformsekonomin. Medverkande blir då Stefan Koskinen från Almega Tjänsteföretagen och Maria Arkeby från fackförbundet Transport. Här kan du anmäla dig.