– Det handlar om både kvinnor och män, oftast från andra länder, som utsätts för en farlig arbetsmiljö. Det kan också gälla långa arbetstider och en liten eller ingen lön, säger Per Englund, på underrättelseenheten vid Polisens nationella operativa avdelning om den myndighetsgemensamma jätteinspektionen mot 121 nagel- och franssalonger runt om i Sverige.

Inspektionen gjordes gemensamt av Arbetsmiljöverket, Polisen och Skatteverket, enligt ett pressmeddelande.

För Arbetsmiljöverkets del handlade bristerna främst om kemikaliehanteringen. Dålig ventilation för dem som jobbar med kemikalier som lim och lösningsmedel var vanligt, samt att arbetstagarna inte genomgått utbildning och läkarundersökning för att arbeta med farliga kemikalier. Ett problem som Arbetet uppmärksammat tidigare, liksom att många inte ens omfattas av regel verken för att de är egenföretagare.

Tre av fyra salonger fick krav om bättring och en tredjedel av salongerna fick förbud att fortsätta den hälsofarliga verksamheten.

Skatteverket kontrollerade samtidigt personalliggare och kassasystem.

”Det har genomförts 141 kontroller varav 65 resulterat i överväganden om kontrollavgifter. Andelen kontrollavgifter ligger betydligt över vad som brukar vara normalt vid denna typ av besök”, skriver Skatteverket som nu kommer att gå vidare med ett antal skatteutredningar med koppling till oklara anställningsförhållanden samt oredovisade intäkter.

Också polisen hittade misstänkta brott på salongerna.

”Polisen har upprättat en anmälning om människoexploatering och en om koppleri. Ett tiotal brott rör arbetsgivare som har personal utan svenskt arbetstillstånd”, skriver de i pressmeddelandet.

– Arbetstagaren kan befinna sig i en situation som innebär ett nödläge eller som på ett påfallande sätt skiljer sig från vad som anses acceptabelt på arbetsmarknaden, säger polisen Per Englund.