Den 31 mars skulle kollektivavtalet ha löpt ut, men parterna var inte överrens och förlängde det på obestämd tid.

Men två och en halv vecka senare är ingen lösning i sikte och nu tas hjälp in utifrån.

Enligt ett pressmeddelande från Vårdförbundet har man tillsammans med motparterna SKL och Sobona kommit överens om att kalla in medlare i förhandlingarna som rör 90 000 medlemmar.

– Vi ser att vi trots viss samsyn i problembeskrivningen fortfarande står långt ifrån varandra. Nu tar vi hjälp av medlare för att se hur vi kan komma vidare i förhandlingen, säger Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg enligt pressmeddelandet.

Medlarna ska utses gemensamt av parterna. Vilka dessa blir meddelas senare, enligt pressmeddelandet.