Enligt ett pressmeddelande från Vårdförbundet är man överens med motparten SKL och Sobona att man inte hunnit prata färdigt om alla avtalsfrågor, trots att det gamla kollektivavtalet gick ut söndag den 31 mars.

Därför förlängs det nuvarande avtalet för att ge extra tid för att fortsätta förhandlingarna.

Vårdförbundet och SKL oeniga om lönesatsning på erfarna sjuksköterskor

Löner & Avtal

Att förlänga ett tidigare avtal kallas för prolongering.

Fram tills att ett nytt avtal har tecknats fortsätter det nuvarande centrala kollektivavtalet att gälla i alla delar och det innebär inga förändringar för medlemmarna.