Går det att förändra EU:s politik i progressiv riktning?

Ja, men det kräver inte bara att valen till Europaparlamentet blir en framgång för partier som anser att klimat, jämlikhet och social rättvisa ska prioriteras.

Dessutom behövs ett tryck utifrån, från fackliga och folkliga rörelser. Det är något jag förstått efter mina första fem år som Europaparlamentariker.

EU:s fördrag och institutioner präglas av en marknadsliberalism som sätter den inre marknadens (läs storföretagens) intressen före allt annat.

Under finanskrisen var EU:s politik att rädda bankerna och låta folken betala genom massiva nedskärningar i välfärden.

Åtstramningspolitikens effekter lever kvar. Enligt EU-kommissionen ligger sysselsättningen på ”rekordnivåer” men Europafacket (ETUC) understryker att antalet arbetande timmar fortfarande är betydligt lägre än före finanskrisen 2008.

I flera EU-länder är arbetslösheten fortsatt hög och skadorna från åtstramningspolitiken kommer att kosta en lång tid framöver.

För första gången på länge talar EU:s ledare inte bara om åtstramning utan också om sociala frågor och människors behov av bostäder, omsorg och utbildning

Malin Björk (V)

EU måste bryta med den marknadsliberala inriktningen. Det krävs både för att motverka de växande klassklyftorna och för att rädda klimatet.

Den nödvändiga klimatomställningen måste ske rättvist. Bara jämlika samhällen kommer att klara omställningen. I ojämlika samhällen kommer den medföra stora sociala problem och konflikter.

Jag har gång på gång frågat: Varför fortsätter EU subventionera fossil-industrin?

Varför fortsätter EU subventionera en jordbrukspolitik som går emot klimatmålen?

Varför har EU:s investeringsbank, EIB, inget fokus på klimatvänliga investeringar?

Listan kan göras hur lång som helst.

Vänsterpartiet arbetar för en klimatpolitik som går hand i hand med social rättvisa.

Men för att lyckas krävs också ett tryck utifrån.

Därför är det fantastiskt att se jättedemonstrationer med ungdomar som inspirerats av Greta Thunberg, som kräver kraftfulla klimatåtgärder.

Om EU-valet blir en framgång för rödgröna partier kan vi och den växande klimatrörelsen skapa verklig förändring.

På samma sätt är det i arbetsmarknadsfrågorna. Den långa striden om utstationeringsdirektivet visar att den fackliga mobiliseringen gav resultat.

När facken pressar på, i allians med progressiva krafter i Europaparlamentet och ministerrådet, kan saker förbättras.

Tillsammans arbetade vi för att det nya direktivet skulle bli så bra som möjligt.

Målet är att alla som arbetar i ett annat EU-land ska ha rätt till samma lön och rättigheter som inhemska arbetare.

Uppgörelsen som till slut slöts är inte perfekt. Men det nya direktivet är ett klart steg framåt.

Snart ska det beslutas om nya regler för lastbilsförare i EU. I bästa fall innebär det också ett steg framåt.

I så fall är ett resultat av de europeiska transportfackens intensiva kampanj gentemot EU-institutionerna.

EU:s nya sociala pelare är också viktig. För första gången på länge talar EU:s ledare inte bara om åtstramning utan också om sociala frågor och människors behov av bostäder, omsorg och utbildning.

När debatten handlar om klassfrågor och de verkliga motsättningarna i samhället minskar dessutom högerextremismens möjligheter att växa.

Vänsterpartiet säger ja till den sociala pelarens principer, men understryker att beslut om arbetsmarknads- och socialpolitik inte ska flyttas till EU.

När facken pressar på, i allians med progressiva krafter i Europaparlamentet och ministerrådet, kan saker förbättras

Malin Björk (V)

Vi vill ha ”ett golv” av grundläggande rättigheter för arbetare i alla medlemsländer.

Varje land ska sedan ha rätt att ytterligare förbättra exempelvis arbetsmiljö och arbetsvillkor.

EU-valet är viktigt. De progressiva krafterna i Europaparlamentet kan i allians med fackliga och folkliga rörelser förändra Europa.

Därför är jag också glad att Vänsterpartiet i detta val har ett nära samarbete med flera andra vänsterpartier under parollen ”Det är folkets tur nu”.

Tillsammans med spanska Podemos, franska La France insoumise, portugisiska Bloco de Esquerda och danska Enhedslisten tar vi oss an vår tids stora utmaningar: Klimatet, den växande fascismen, den otrygga arbetsmarknaden, skatteflykten och attacken på kvinnors och flyktingars rättigheter.

Bara tillsammans kan vi skapa en jämlik klimatomställning i hela Europa.