Just nu håller det globala byggfacket BWI:s asiatiska del sin kongress i indiska huvudstaden Dehli. En av frågorna som avhandlas är vilken roll elektrikerna ska ha.

I det globala byggfacket finns 334 fackliga organisationer som organiserar cirka tolv miljoner medlemmar i 130 länder.

– Det är lätt att elektrikernas frågor kommer bort i ett så stort fack som handlar väldigt mycket om byggfrågor och väldigt lite om ”elektriska frågor”, säger Jonas Wallin, ordförande för svenska Elektrikerförbundet.

Vid sidan av globala byggfacket har därför 35 fackförbund från olika länder träffats i ett nätverk som heter Electrician global power trade union. De har träffats en gång om året för att diskutera fackliga frågor som rör elektriker. Nätverket har dock varit löst sammansatt och alla förbund har inte varit med i BWI.

Parterna på den globala arenan

Kan du dina GUF:ar?

Global

Under kongressen i Indien har BWI bestämt sig för att starta upp en kommitté för elektrikerförbund från hela världen.

– Men vi börjar här i Sydostasien och Stillahavsregionen, säger Jonas Wallin.

Till en början ingår cirka 15 elektrikerförbund – från bland annat Indien, Indonesien, Nepal – i kommittén som kan sägas vara ett fackförbund i facket som ska slåss för elektrikernas frågor tas upp av det stora globala byggfacket BWI.

Tanken är att fackförbunden i andra världsdelar ska tillkomma i ett senare skede.

Det är än så länge oklart i vilken form det tidigare nätverket med elektrikerförbund – Electrician global power trade union – kommer att fortsätta.

Strax innan kongressen i Indien skrev Jonas Wallin på sin Facebooksida: ”Nu åker jag till Indien för att starta upp BWIs kommitté för elektriker. Ett världsfack för bara elektriker under BWIs organisation…Det har jag jobbat för i många år.”