Som Kommunalarbetaren och Arbetet avslöjade för två veckor sedan, ägnar sig hemtjänstföretaget Enklare Vardag åt ett omfattande fusk och utnyttjande av sin personal.

Detta enligt ett flertal källor och dokumentation.

En del av den dokumentationen bevisar att Enklare Vardag vid fyra tillfällen har registrerat att en och samma person samtidigt har arbetat som personlig assistent i en annan kommun och i hemtjänsten i Upplands Väsby.

Vid ett av dessa tillfällen har personen även registrerats för arbete i Stockholm.

– Bortsett från allt som varit tidigare så är det att man har dubbelregistrerat som är droppen som får bägaren att rinna över. Det gjorde att vi ansåg att vi hade god grund för att häva, det är vi väldigt tacksamma för, säger Magnus Lublin, socialchef i Upplands Väsby.

Hävningen kommunicerades till företaget under tisdagsförmiddagen och sker med omedelbar verkan. Enklare Vardag får en vecka på sig att avsluta sin verksamhet i kommunen.

Biståndshandläggarna sitter nu och ringer runt till de 33 brukarna för att informera dem.

Välfärdsbranschens skuggsida

Kommuner handfallna trots larm om företaget

Nyheter

Enligt Magnus Lublin har även Försäkringskassan startat en utredning av Enklare Vardag, efter att ha fått ta del av informationen om dubbelregistreringarna.

Som vi berättat tidigare har Upplands Väsby hittat en rad brister hos Enklare Vardag redan tidigare.

Bland annat har inloggningskvittenser där man registrerar besök hos kunder varit nedplockade, vilket gör att det går att logga in på distans.

Tidsregistreringar har gjorts av samma person med så kort tid emellan att det är omöjligt att personen kan ha varit på båda ställena.

En anställd har varit inloggad hos en kund men i stället har kundens son kommit dit.

Upplands Väsby ansåg trots det att kommunen inte hade på fötterna juridiskt för att häva avtalet.

Företaget fick två veckor på sig att inkomma med en redogörelse för hur de rättat till bristerna.

Magnus Lublin ger inte mycket för förklaringarna som ges i den redogörelsen.

Välfärdsbranschens skuggsida

Avslöjande: Slavliknande villkor på stort hemtjänstföretag

Nyheter

– Det blir väldigt medarbetarrelaterat och jag tycker generellt att man inte har tagit sitt ledningsansvar när man beskriver problemen på det sättet. Jag ser mer en systematik i det än att det handlar om enskilda personers misstag, säger han.

Enklare Vardag är det andra företaget på bara några månader som blir av med avtalet i Upplands Väsby efter att ha påkommits med fusk.

– Det är klart att vi är oerhört besvikna. Jag tänker också att det måste vara väldigt otryggt att jobba i den typen av företag, som håller på och fuskar. Och så är det väldigt orättvist mot konkurrerande företag, eftersom man riskerar att urholka branschen. Dessutom är det ett stort besvär för våra kunder, som måste hålla på och välja om, säger Magnus Lublin.

Som vi berättat tidigare har Enklare Vardag utnyttjat att de har avtal i flera kommuner.

Det syns inte i Upplands Väsby att en person har arbetat också i Sollentuna och Solna, och på så sätt kan företaget få folk att arbeta alldeles för mycket utan att det upptäcks.

De kan också använda en anställds namn i en annan kommun, och låta en anhörig arbeta där i stället.

Magnus Lublin vill nu prova om det går att komma åt det här.

Det är i nuläget inte bara för kommunerna att sätta sig tillsammans i ett rum och gå igenom alla registreringar som Enklare Vardag har gjort – det råder sekretess mellan kommunerna och finns regler för hur personuppgifter ska behandlas.

Men Magnus Lublin kommer att begära ut Enklare Vardags registreringar från Sollentuna.

– Jag gissar att jag kommer att få nej, och då kommer jag överklaga så att vi får det rättsligt prövat. Det som det skulle kunna förändra för oss är att vi skulle kunna polisanmäla, men framför allt skulle det vara fantastiskt om vi hade möjlighet att få de uppgifterna, säger Magnus Lublin, och syftar både på att det skulle göra kontrollerna i framtiden lättare, men också att det skulle ge Sollentuna bevis.

Välfärdsbranschens skuggsida

Därför bryter Järfälla med hemtjänst­företaget Enklare Vardag

Nyheter

Anledningen till att kommunen inte polisanmäler nu, är att man inte anser sig ha bevis för att det är så pass systematiskt att det skulle kunna vara fråga om bedrägeri.

Har ni kontrollerat Enklare Vardag tillräckligt bra förut?
– Vi har egentligen inte tillräckligt bra instrument och det är därför vi kan bli lurade. Själva LOV (lagen om valfrihetssystem) bygger på någon slags tillit och har man tillit är det så mycket lättare att bli lurade. Men med två företag på kort tid så kommer vi rusta för att förbättra våra kontroller.

Upplands Väsby ser också över om kommunen behöver skärpa sina avtal och förfrågningsunderlag.

Arbetet och Kommunalarbetaren har upprepade gånger bett om en intervju med Enklare Vardags vd, men hon har bara velat kommentera uppgifterna skriftligt och förnekat att företaget skulle ha fuskat eller utnyttjat personal.