Lönebidraget för funktionsnedsatta höjs med 800 kronor, enligt ett regeringsbeslut.

Från den 1 april höjs taket i lönebidraget från 18 100 kronor till 19 300 kronor. Det har gjorts möjligt sedan anslaget i budgeten för lönebidrag 2019 ökas med 322 miljoner kronor.

”Alla som kan jobba ska jobba. Därför är lönebidrag ett viktigt verktyg för att ta tillvara kompetens och förmåga hos personer med funktionsnedsättning”, skriver arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) i en kommentar till TT.

Det ytterligare ökade bidraget till arbetsgivare som anställer funktionsnedsatta följer på tidigare höjningar 2017 och 2018.

I början av 2017 låg taket på 16 700 kronor.

”Höjningen ger arbetsgivare bättre förutsättningar att anställa och bidrar till att utjämna skillnader i möjligheter till sysselsättning vilket ger positiva effekter på hela arbetsmarknaden”, skriver Johansson.