Än håller LO-förbunden TCO stången, men avståndet krymper. Nu skiljer bara 15 000 medlemmar mellan de två centralorganisationerna.

Som Arbetet tidigare rapporterat tappade LO-förbunden drygt 16 000 medlemmar under 2018.

Samtidigt kunde TCO räkna in drygt 17 000 fler medlemmar än året innan.

– Det är fantastiskt kul och jag känner en stor stolthet över att den sammantagna medlemsutvecklingen i TCO-förbunden fortsatt pekar uppåt. Ju fler vi blir, desto större inflytande och bättre möjligheter att påverka samhällsutvecklingen får vi, säger TCO-ordföranden Eva Nordmark, i en kommentar.

Antal medlemmar i TCO-förbunden 2017-2018

Den största ökning står Unionen för. Drygt 15 000 medlemmar kunde förbundet räkna in på pluskontot vid utgången av 2018, en ökning med 2,4 procent.

Även Unionens ordförande, Martin Linder, pekar på styrkan i många medlemmar.

– Ju fler medlemmar vi är desto mer kraft kommer vi att ha vid förhandlingsbordet i avtalsrörelsen. Med vår storlek kan vi också påverka politiker, beslutsfattare och ute på arbetsplatserna med stärkta arbetsvillkor och bättre arbetsmiljö som följd, säger Martin Linder i ett pressmeddelande.

Nio av TCO:s 14 förbund visar upp en positiv medlemsutveckling, medan fem backar.

Totalt hade förbunden 1 409 483 medlemmar den 31 december 2018, en ökning med 17 398 personer, motsvarande 1,2 procent.

LO-förbunden redovisade en total på 1 425 286 medlemmar, vilket är en minskning med 16 609, eller 1,2 procent, sedan året innan.

Den sista december 2017 var skillanden mellan LO och TCO knappt 50 000 medlemmar.

Medlemsutveckling i TCO-förbunden 2017-2018