– Det är en jättetung dag för myndigheten och dess anställda. Det är ett kritiskt läge, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST på Arbetsförmedlingen, om dagens besked.

Av myndighetens totalt cirka 13 500 anställda ska 4 500 varslas, enligt ett pressmeddelande som kom under onsdag morgon.

– Vi har levt under hot i många år, att vi ska läggas ner eller göras om. Vi har lyft upp myndigheten med förnyelseresan och digitalisering så det här blir som ett slag i magen.

Fredrik Andersson säger att nästa steg är att facken och arbetsgivaren förhandlar och enligt honom gäller det att ”vända på alla stenar”.

Hur kan det här drabba kontoren ute i landet?
– Jag tror att ett så här stort varsel drabbar hela myndigheten. Men kontor som redan är små i dag kan drabbas extra hårt. Det finns en gräns för hur små de kan vara. Kanske tvingas vissa lägga ner.

Hur kommer verksamheten att påverkas i nuläget?
– Arbetsförmedlarna är lojala, verksamheten kommer att löpa vidare. Men vart ska vi någonstans?

ST-ordföranden anser att det är svårt att förstå vilken färdriktning partierna som slutit januariavtalet har tänkt sig.

– Jag kan inte tolka ut det. Det man pratar om är externa aktörer, men inte på vilket sätt eller hur man tänker sig. Jag tycker det är oansvarigt.

Under onsdagen lämnar Arbetsmarknadsutredningen sin slutrapport om myndighetens framtid. Den kommer alltså samma dag som det stora varslet.

– Man måste titta på vad utredningen säger, och utgå från den. Den har tittat på externa aktörer och de är inte så effektiva som man tror. Januariöverenskommelsen blir lite konstig med tanke på utredningen. Risken är att man inte bryr sig om den.

Arbetsförmedlingen varslar 4 500

Nyheter

Hur ser chanserna ut att få jobb för de som blir uppsagda?
– Jag tror att möjligheterna är ganska bra. Av de som tidigare slutat på Arbetsförmedlingen går många till kommunerna och andra myndigheter. Blir det många externa aktörer som startar framöver kanske de går över dit.

Akademikerförbundet SSR kräver nu besked av regeringen om Arbetsförmedlingen.

I ett pressmeddelande skriver förbundet att det omfattande varslet på Arbetsförmedlingen skapar oro för de anställda, samtidigt som den framtida organisationen är oklar.

Därför vill man att de politiskt ansvariga så snabbt som möjligt ger besked om vad som ska hända med Arbetsförmedlingen.

– Vi befinner oss sedan flera år i en omfattande omorganisation som ännu inte är slutförd. Nu vet vi inte alls vad som kommer att gälla framöver. Det skapar naturligtvis oro och behovet av information är stort. Vi är också oroade över att den här oredan kommer att drabba de arbetssökande, säger Helén Justegård, ordförande för Saco-S på Arbetsförmedlingen i en kommentar.

Även Seko reagerar starkt på dagens besked.

– Detta är inget annat än en katastrof ur ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv och givetvis också för våra medlemmar i myndigheten, säger Sekos förbundsordförande Valle Karlsson i ett pressmeddelande.

Förutom neddragningarna på själva myndigheten finns stora besparingskrav när det gäller insatser för arbetslösa. Något Seko även reagerar på.

– De kraftfulla neddragningarna av Arbetsförmedlingens verksamhet kommer i stor utsträckning slå mot grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, långtidsarbetslösa, nyanlända och funktionsnedsatta, säger Valle Karlsson.

LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin är också mycket kritisk till varslet.

– Att göra sig av med så här många personer är inte bara ett stort slag mot enskilda individer som blir av med sina jobb utan också mot Arbetsförmedlingens centrala roll att rusta arbetslösa till arbete. Vi är bekymrade över att LO-medlemmar och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer att påverkas negativt, säger hon i ett pressmeddelande.