HÄR KAN DU SE 2019 ÅRS OB-NIVÅER

Arbetet har kollat OB-ersättningen på några olika avtalsområden. Mest i vår sammanställning ger IF Metalls stål- och metallavtal.

Där är OB-tillägget 179,97 kronor i timmen från klockan 22 kvällen före julafton fram till och med annandagen.

Sämst är det för den som jobbar i hotell- och restaurangbranschen. Julafton räknas som en vanlig lördag, och ger inte någon OB alls före klockan 16.00.

Därefter får man 22,35 kronor per timme i tillägg. Jobbar man efter 01.00 blir det ytterligare 19,69 kronor i timmen. Däremot kan man tjäna in en extra ledig dag om man jobbar en röd dag.

Hotell- och restaurangfacket – Visita Riksavtalet

OB-tillägg per timme för exempelvis servitriser, köksbiträden och kockar:

Julafton: Räknas som en lördag. Fram till klockan 16.00 får man inte någon OB.

Efter 16.00: 22,35 kronor i timmen. Den som jobbar efter 01.00 får ytterligare 19,69 per timme fram till 06.00.

Juldagen och Annandagen: 22,35 kronor per timme hela dagen. Den som jobbar efter 01 får ytterligare 19,69 i timmen fram till 06.00.

Nyårsafton: Före 16.00 ingen OB.

Efter 16.00: 22,35 kronor i timmen och efter 01.00 ytterligare 19,69 per timme fram till 06.00.

Nyårsdagen: 22,35 kronor i timmen. Efter 01.00 ytterligare 19,69 per timme fram till 06.00.

Trettonhelgen infaller på en helg och ger vanligt helg-ob, det vill säga 22,35 efter klockan 16 på lördagen och hela söndagen.

Den som är heltidsanställd eller deltidsanställd och arbetar i snitt fem dagar i veckan kan tjäna in en extra ledig dag på julafton, juldagen, annandagen, nyårsafton eller nyårsdagen.

Kommunal – SKL

OB-tillägg per timme för exempelvis undersköterskor och vårdbiträden som jobbar i kommuner och landsting:

Julafton, Juldagen, Annandagen: Från klockan 18.00 kvällen före julafton fram till 07.00 vardagen närmast efter annandagen får man 105,80 kronor per timme. Natt mot julafton, juldagen och annandagen ger 127 kronor i ob per timme mellan 22.00 och 06.00.

Nyårsafton och Nyårsdagen: Från klockan 18.00 kvällen före nyårsafton fram till 07.00 vardagen närmast efter nyårsdagen får man 105,80 kronor i ob per timme.

Natt mot Nyårsafton och Nyårsdagen: 127 kronor i timmen mellan 22.00 och 06.00.

Trettonhelgen: Ordinarie helgtillägg, 54,10 kronor i timmen.

Avtalet säger också att arbetstagare och arbetsgivare kan komma överens om att OB-tid kan ersättas med ledighet.

Polisförbundet ASA/Polis

OB-tillägg per timme för poliser:

Julafton klockan 00-12.00: 60 kronor.

Julafton 12.00-24.00: 100 kronor.

Juldagen 00-12.00: 100 kronor.

Juldagen 12.00-24.00: 60 kronor.

Annandagen: 60 kronor i timmen hela dygnet.

Nyårsafton 00-12.00: 60 kronor.

Nyårsafton 12.00-24.00: 100 kronor.

Trettondagsafton 06.00-22.00: 45 kronor.

Trettondagsafton efter 22.00: 52,50 kronor.

Trettondagen 06.00-22.00: 45 kronor.

Trettondagen efter 22.00: 52,50 kronor.

Dessutom får den som jobbar en tidskompensation motsvarande 15 minuter per arbetad timme, förutom på trettondagsafton.

Vårdförbundet

OB-tillägg per timme för anställda i landsting, regioner och kommuner:

Julafton kl 00.00 – 24.00: 127 kronor.

Juldagen 00.00 – 06.00: 127 kronor.

Juldagen 06.00 – 22.00: 105:80 kronor.

Juldagen 22.00 – 00.00: 127 kronor.

Annandagen 00.00 – 06.00: 127 kronor.

Annandagen 06.00 – 24.00: 105,80 kronor.

Torsdag 27/12: 00.00 – 07.00: 105,80 kronor.

Nyårsafton 00.00 – 06.00: 127 kronor.

Nyårsafton 06.00 – 22.00: 105,80 kronor

Nyårsafton 22.00 – 24.00: 127 kronor.

Nyårsdagen 00.00 – 06.00: 127 kronor.

Nyårsdagen 06.00 – 24.00: 105,80 kronor.

Trettondagsafton 00.00 – 06.00: 62,20 kronor.

Trettondagsafton 06.00 – 22.00: 54,10 kronor.

Trettondagsafton 22.00 – 24.00: 62,20 kronor.

Trettondagen 00.00 – 06.00: 62,20 kronor.

Trettondagen 06.00 – 24.00: 54,10 kronor.

Måndag 7/1 00.00 – 07.00: 54,10 kronor.

IF Metall, Stål- och Metallavtalet

Från klockan 22.00 den 23 december till 22.00 annandag jul: 179,97 kronor per timme i OB-tillägg.

Från 22.00 den 30 december till 22.00 nyårsdagen: 179,97 kronor per timme i OB-tillägg.

Från 22.00 trettondagsafton till 22.00 trettondagen: 110,84 kronor per timme i OB-tillägg.

Handels, butiksanställda:

Julafton och Nyårsafton efter 12.00: 100 procent av den vanliga timlönen i OB-ersättning.

Juldagen, Annandagen och Nyårsdagen: 100 procent av den vanliga timlönen i OB-ersättning hela dagen.

Trettondagsafton efter klockan 12: 100 procent av den vanliga timlönen i OB-ersättning, eftersom trettondagsafton i år infaller på en lördag (infaller den på en vardag utgår inget OB).

Trettondagen: 100 procent av den vanliga timlönen i OB-ersättning.