Mannen blev under våren hämtad av polis på sitt jobb. Han konfronterades då med uppgifter om att han skulle ha våldtagit och vid flera tillfällen sexuellt ofredat ett barn, som tidigare varit elev på skolan.

Dagen efter stängdes mannen av från sin tjänst och sades några veckor senare upp. Fackförbundet Vision menade att uppsägningen var ogiltig.

Under sommaren förhördes mannen återigen. Några dagar senare lade åklagaren ner förundersökningen, för att det inte gick att bevisa att något brottsligt ägt rum.

Detta framgår av en stämningsansökan som Vision nu skickat in till Arbetsdomstolen.

Enligt den hölls förhandlingar om uppsägningen lokalt under sommaren, men avslutades i oenighet. Skolan stod fast vid sitt beslut att säga upp mannen av personliga skäl.

Arbetsgivaren menar att misstankarna i sig var skäl nog för att avsluta anställningen, enligt stämningsansökan.

Vision, däremot, menar att mannen sagts upp utan att det funnit saklig grund för det. Förbundet vill att uppsägningen förklaras ogiltig och kräver skadestånd på 200 000 kronor till mannen.

– Den här personen har blivit anklagad för något som det inte finns någon bevisning för. Det är ord mot ord. Vi har ett rättssamhälle där man inte kan bli hanterad som att man skulle vara skyldig när inte något sådant är bevisat, säger Åsa Tillberg, förbundsjurist på Vision.

Mannens uppsägningstid går snart ut och han är fortsatt avstängd från sitt jobb. Visions Åsa Tillberg säger att hennes uppfattning är att mannen vill tillbaka till jobbet.

Om Arbetsdomstolen skulle komma fram till att uppsägningen är ogiltig kan arbetsgivare ändå välja att inte ta tillbaka den anställda, förklarar Åsa Tillberg.

– Lagen om anställningsskydd ger arbetsgivaren möjlighet att köpa sig fri med ett visst antal månadslöner, det är många arbetsgivare som gör det.