Skatteverket gick miste om pengar i fallet som beskrivs här intill. Försäkringskassan och a-kassan ser ut att samtidigt ha utnyttjats av personer som arbetade svart.

Det är inte ovanligt att staten luras på flera sätt i samma härva.

– Nu har vi verkligen börjat försöka få till samarbete mellan myndigheter för att se vad vi kan göra. Men det är problematiskt att vi inte kan utbyta information, säger Pia Bergman, samordnare för Skatteverkets insats mot grov ekonomisk brottslighet.

Krav på mer sekretesslättnader drivs också via en grupp där Skatteverket samverkar med fler myndigheter, fackföreningar samt bransch- och arbetsgivarorganisationer.

Tanken är att myndigheter i högre grad ska få larma varandra om missbruk.

13 miljoner i svarta löner gick genom Icas kassa

Arbetsrätt

Pia Bergman berättar om ett upplägg för svartjobb som blivit vanligare. Till exempel städföretag har anställda som får skattad lön, ofta med stöd från Arbetsförmedlingen.

Men i själva verket gör de ”anställda” inget jobb och lönen betalar de tillbaka i kontanter. Dessa används sedan till svarta, lägre löner till verkliga arbetare.

De ”anställda” drar på olika sätt nytta av att det ser ut som att de fått lön. Det kan handla om att dölja kriminella inkomster, kvalificera sig för ersättning från Försäkringskassan eller få uppehållstillstånd.

Utöver Försäkringskassan kan bland andra Migrationsverket, Försäkringskassan och a-kassan bli lurade. Men på pappret ser allt bra ut.

– Om man inte kommer ut i realtid och ser vad som händer kommer vi inte åt det här, säger Pia Bergman.