Att Metoo bara var en häxjakt som spårat ur har många gånger upprepats av framför allt manliga tyckare i offentligheten.

Nu senast kopplar Ola Wong i Svenska Dagbladet ihop rörelsen med masspsykos a la maoistiska Kina.

Andra antagonister som Alexander Bard har formligen spottat ur sig raljanta påhopp.

Metoo är enligt Idol-profilen både fascism och en ljugande pöbel av kvinnor.

Men vad spelar det för roll vad högljudda män med många följare skriver om Metoo?

Jo, risken är att ett avfärdande av arbete mot sexuella trakasserier blir mer legitimt bland landets arbetsgivare.

Att fler kan se goda anledningar till att nedprioritera detta, att välja att inte se allvaret.

Men motståndet är inte alls konstigt sett i ett historiskt perspektiv. När maktförhållanden utmanas skapas motsättningar och som så ofta i diskussionen om jämställdhet hamnar fokus medvetet fel.

Rörelsen förlöjligas och förminskas, på samma sätt som kampen för kvinnlig rösträtt en gång medvetet motarbetades.

Precis som då, för hundra år sedan, gäller det att inte nedslås av det motstånd som ges, att inte ge upp eller dras med i distraktionen.

I stället är det viktigt att hålla fokus på den riktiga frågan. Och detta gäller inte bara för en handfull kvinnor som orkar ta kampen.

Detta är en i högsta grad angelägen fråga för det svenska LO-kollektivet.

För det handlar om klass och det handlar om arbetsrätt.

LO-rapporten ”Kvinnlig fägring och machokultur” visar att kvinnor i arbetaryrken i allt för stor utsträckning riskerar sexuella trakasserier på sin arbetsplats.

Var tionde kvinna svarar att de utsatts under det senaste året och nästan var tredje med en visstidsanställning. Men det är inte bara kvinnorna som drabbas.

Samma undersökning visar att ungefär en av fem män i mansdominerade LO-branscher har upplevt oönskat sexuellt beteende under det senaste året.

Rapporten visar att en grabbig machokultur inte ger en bra arbetsmiljö för vare sig män eller kvinnor.

Behovet av förändring är stor och det finns inget att vinna på att kväsa den revolution som pågår.

Metoo är långt ifrån över. Om detta behöver vi påminna vår omvärld.