Det är i en intervju med Dagens industri som statsminister Stefan Löfven (S) öppnar för att diskutera arbetsrätten med Liberalerna och Centerpartiet.

– Det finns goda möjligheter att både tillgodose det svenska näringslivets behov av flexibilitet att hantera upp- och nedgångar, med det behov den enskilda löntagaren har att känna trygghet på arbetsmarknaden, säger han till DI.

I en intervju med TT tar Stefan Löfven själv upp arbetsrätten som område där han kan tänka sig att kompromissa.

– Jag vill peka på ett område där det traditionellt ser ut som att här står två oförenliga politiska uppfattningar mot varandra. Jag säger att det går att förena, säger Löfven.

Så vill partierna ändra arbetsrätten

Arbetsrätt

Men att komma överens kan bli en svår nöt att knäcka. Arbetet har tidigare berättat om de stora skillnaderna i synen på lagen om anställningsskydd, las, som finns mellan partierna.

Bland annat vill Centerpartiet undanta alla företag med upp till 50 anställda från turordningsreglerna. Liberalerna vill att företag med upp till 49 anställda ska få undanta ”som mest” fem personer. Båda partierna vill också att kompetens ska väga tyngre än i dag vid uppsägningar. Samtidigt vill Socialdemokraterna inte ändra i turordningsreglerna alls