Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Varför detta spårbyte?
– Man kan väl säga att jag nu har kommit ut som lärare. Det är något som har vuxit inom mig och jag har mer och mer sökt mig till att få undervisa, föreläsa, processleda. Det senaste året har jag fått förmånen att sitta som LO:s representant när vi utvecklade nytt chefs- och ledarskapsprogram på Runö, och det var därigenom jag blev erbjuden det här jobbet.

– Jag är lärarbarn. Båda mina föräldrar var lärare på Island när jag växte upp och det var det enda jag visste att jag inte skulle bli. Jag skrattar lite åt det, och de skrattar åt det framför allt. Jag valde en annan väg men nu kanske jag har hittat hem.

Du har varit engagerad i internationella frågor sedan studietiden, kommer du inte få abstinens?
– Jag har jobbat med EU och internationella frågor i över 20 år, sedan år 2005 fackligt som generalsekreterare på Nordenfacket NFS och de senaste fem åren på LO. Det är fantastiskt att nu få möjligheten att göra något helt annat. Jag har lockats av att utbilda och dela med mig av den erfarenhet jag har som chef och facklig ledare. Det är en spännande utmaning.

Om du skulle recensera ditt eget jobb som chef för internationella enheten – vad skulle betyget då bli?
– Det är svårt att recensera sig själv. Det jag har fokuserat på de här fem åren är att få en väldigt tydlig riktning, att vi har en tydlig målbild och går åt samma håll och samarbetar både internt och med de internationella fackliga organisationer som LO ingår i. Det har också varit prioriterat för mig att vara en närvarande chef och stötta de som jobbar på internationella enheten.

Vad är du mest nöjd med att ha uträttat?
– Det finns faktiskt en sak: det arbete som jag och alla vi som jobbar internationellt på LO har fått till med Global Deal. När jag kom till LO hade Stefan Löfven börjat diskutera den här idén som partiledare och vi såg möjligheterna. Att det skulle kunna bli ett verktyg för bättre arbetsvillkor och en rättvisare fördelning på global nivå genom partssamverkan. Nyckeln är fungerande social dialog i alla länder och på alla nivåer.

– När Löfven tillträdde som statsminister utsågs jag till ordförande i en analysgrupp för global samverkan som fick i uppdrag att utforma vad Global Deal skulle vara. Det var en jättemöjlighet. Vi utformade ett koncept som nu har realiserats och lanserats och har partners från hela världen.

– Att ha fått vara med från början och se det här realiseras, det har varit fantastiskt. Tyvärr är det inte så ofta i internationella samarbeten som en idé kan förverkligas på så kort tid. Jag är väldigt glad och stolt över att vi med gemensamma krafter fick till det här. Jag tror att det kommer att betyda oerhört mycket för världens arbetare.

Några goda råd till din efterträdare, vilka kommer att bli de största utmaningarna?
– Det är alltid nya uppmaningar som uppstår och man vet inte alltid innan vad utmaningarna blir. Men jag tänker att vi, hela fackföreningsrörelsen, behöver lägga mycket mer resurser på och prioritera EU-arbetet.

– Det är stora och komplicerade frågor, och det finns ett visst dilemma för oss. Samtidigt som vi vill ha och behöver stora europeiska lösningar när det gäller frågor som klimatet och migrationen så vill vi inte se EU-lösningar på andra områden. Jag tror att vi helt enkelt behöver steppa upp på EU-området. Se det som är bra och positivt och vara mer konstruktiva. Det är inte alltid så att vi i Sverige har de bästa lösningarna. Det finns mycket att lära av länderna runt oss.

Fotnot: Loa Brynjulfsdottir har till en början tagit tjänstledigt.  Monika Arvidsson på LO har gått  in som tillförordnad enhetschef på LO:s internationella enhet.