Foto: Emil Hamlin

 

De nordiska facken har flera problem att tackla i ett krisande Europa. I dag, måndag, möter svenska LO, TCO och Saco facken från våra grannländer när Nordens fackliga samorganisation (NFS) inleder sin kongress i norska Ålesund.

Hur tycker du att läget ser ut för facken i Norden, NFS generalsekreterare Loa Brynjulfsdottir?

– Man kan inte sticka under stol med att vi står inför stora utmaningar. I Danmark till exempel tappar facket många medlemmar till gula fackföreningar som egentligen är försäkringsbolag.

Det ser mörkt ut alltså?

– Men samtidigt är behovet av facket större än någonsin tidigare. Vi kommer dock att behöva gå igenom en del förändringar.  Jag tror att vi måste bli bättre på att arbeta på en nordisk och en global nivå.

Vad handlar er kongress om?

– Temat är ett hållbart arbetsliv – ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Jag hoppas att det blir ett startskott för att knyta ihop dessa frågor som hänger ihop. Väldigt mycket av den sociala misär vi ser i världen beror till exempel på miljöförstöring. Vi vill ge ett helhetsperspektiv på arbetslivet.

Vilka tycker ni är de viktigaste frågorna i Norden?

– Hur man ska lösa de problem som uppstår med arbetskraftens ökade rörlighet och undvika social dumpning. Vi jobbar också för att få bort hinder mellan de nordiska arbetsmarknaderna.

Vad menar du med gränshinder?

– Vi har en gemensam nordisk arbetsmarknad men det finns en massa hinder. Till exempel förlorar många rätten till a-kassa och sjukförsäkring på grund av att de flyttar till ett annat land.

Vilken kongressgäst ska det bli roligaste att möta?

– Guy Ryder. Vi stöttade honom i hans kandidatur som generaldirektör för ILO. Nu kommer han på vår kongress. Det är kul att ILO har en fått en chef som har facklig bakgrund.