På Svenska Dagbladets debattsida skriver Ebba Busch Thor och KD:s sjukvårdspolitiska talesperson Acko Ankarberg Johansson att de vill höja lönerna för sjukvårdspersonal som arbetar i stället för att ta semester.

De föreslår en 50-procentig löneförhöjning till all legitimerad personal som inte tar ut semester mellan veckorna 26 och 32.

”Sannolikt medför förslaget inte bara kostnader utan också besparingar. Att administrera en vårdkö är en kostnad för landstingen”, skriver de.

”Svenskar betalar höga skatter och förtjänar att få vård i tid. Samtidigt förtjänar svensk vårdpersonal en löneförhöjning. Genom att vi riktar den löneförhöjningen till sommaren kan vi korta vårdköerna och minska stressen för personalen i sjukvården och samtidigt höja lönerna.”

Ebba Busch Thor och Andreas Carlson skriver även på DN Debatt att Alliansinitiativet att omorganisera polisen delvis misslyckades, men anklagar den nuvarande regeringen för att den tillåtit situationen eskalera.

KD-topparna föreslår flera åtgärder för att vända på situationen; utöver höjda löner och fler poliser handlar det bland annat om en ettårig polisutbildning, mer mandat till lokala polischefer och att en polis ska knytas till varje skola.