Konkreta jobbförslag

Ebba Busch Thor återupprepade förslaget som Kristdemokraterna släppte på fredagsmorgonen om att höja lönen med 50 procent för legitimerad vårdpersonal som arbetar i stället för att ta semester vissa sommarveckor. Det för att minska köerna i vården.

Hon menar också att andra partier slösar för mycket och att Kristdemokrater är bättre på att säga nej. Därför vill hon bland annat ta bort extratjänsterna som hon kallar ”låtsasjobb”, samt det nyligen införda skatteavdraget för fackföreningsavgiften.

Pratade mest om

Välfärden. Kristdemokraternas partiledare ägnade stora delar av talet åt sjukvården och äldrevården. Hon menar att köerna måste minska, att sjukvården borde förstatligas och att det borde byggas fler äldreboenden. I en passning till statsminister Stefan Löfven (S) som vill ha en ”folkomröstning om välfärden” sa hon: ”Gärna för mig. Bring it on.”

Yrkesgrupper i fokus

Sjukvårdspersonalen som, enligt Ebba Busch Thor, borde få högre lön på sommaren för att minska köerna. Hon jämförde sjukvårdspersonalen med den grekiska legenden om Sisyfos, som i Ebba Busch Thors analogi under hösten och våren puttar stenen upp för kullen, ”bara för att sedan få se den rulla ner igen i juni.”

Hon nämnde också poliserna och att de borde få högre lön, samt vill också ge kommunerna möjlighet att medfinansiera poliser i stället för väktare.

Alibi från verkligheten

Ebba Busch Thor berättade om flera äldre personer som på olika sätt nekats plats på äldreboenden. Inger, 85, som i stället fick en torrtoalett vid sängen, Björn, 82, som erbjöds antidepressiva i stället för socialt umgänge på ett boende och Erzbet, 92, som efter lång kamp fick en plats men uttryckte oro för andra som inte hade familjer som kämpade för dem.

Starkaste applåder

När Ebba Busch Thor slog fast att Kristdemokraterna är ”de äldres röst” och ”efter den 9 september kommer våra äldre åter ha en röst vid regeringsbordet”, hördes kvällens största applåd.